Tư vấn quản trị & hệ thống vận hành

Apexcorp tu van xay dung he thong van hanh va quan tri

Trên thực tế, việc xây dựng hệ thống vận hành và quản trị doanh nghiệp đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự tăng trưởng và phát triển của doanh nghiệp. Dịch vụ tư vấn quản trị & hệ thống vận hành của Apexcorp sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao lợi thế cạnh tranh. Hội nhập thành công vào nền kinh tế toàn cầu.

Apexcorp tư vấn xây dựng hệ thống vận hành và quản trị cho doanh nghiệp, kết quả chuyển giao cho khách hàng gồm các hạng mục sau:

Quy chế quản trị công ty

  1. Quy chế quản trị dành cho Hội đồng quản trị
  2. Quy chế quản trị dành cho Ban điều hành & Quản lý
  3. Quy chế tài chính và chi tiêu

Apexcorp tu van he thong van hanh va quan tri

Quy trình kinh doanh chính yếu

  1. Quy trình marketing
  2. Quy trình Nghiên cứu và phát triển
  3. Quy trình sản xuất
  4. Quy trình quản trị chuỗi cung ứng
  5. Quy trình bán hàng và phát triển kênh phân phối
  6. Quy trình hậu mãi

tu van xay dung he thong van hanh va quan tri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Call Now

error: Content is protected !!