Hotline

0903 255 525

Chiến lược cạnh tranh – định hướng phát triển cho doanh nghiệp

Apexcorp

Chiến lược cạnh tranh – định hướng phát triển cho doanh nghiệp

Apexcorp

Chiến lược cạnh tranh – định hướng phát triển cho doanh nghiệp

Chiến lược cạnh tranh – định hướng phát triển cho doanh nghiệp

Apexcorp cung cấp dịch vụ tư vấn chiến lược cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Phương pháp thực hiện

1. Nghiên cứu tài liệu nội bộ và phân tích thị trường

chiến lược cạnh tranh

2. Khảo sát, phỏng vấn

tư vấn chiến lược cạnh tranh

3. Công cụ khoa học phân tích và hoạch định

 • Phân tích kinh tế vĩ mô (PESTEL)
 • Phân tích cạnh tranh (PORTER’S 5 FORCES)
 • Phân tích nguồn lực và năng lực lõi (VRIN)
 • Phân tích nội tại doanh nghiệp (7S MCKINSEY)
 • Phân tích ma trận chiến lược (SWOT, SPACE, QSPM)

phân tích chiến lược

Apexcorp

Sản phẩm bàn giao cho doanh nghiệp

 • Báo cáo sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi
 • Báo cáo chiến lược cạnh tranh
 • Kế hoạch chiến lược và triển khai thực hiện (Bản đồ chiến lược & Thẻ điểm cân bằng)
 • Báo cáo hệ thống đánh giá hiệu quả hoạt động của từng bộ phận và kiểm soát mục tiêu kinh doanh

Apexcorp

Liên hệ Wealth Land để được tư vấn thêm chiến lược kinh doanh

Bảng giá dịch vụ Apexcorp - Linh hoạt theo từng nhu cầu

Bất kể doanh nghiệp bạn lớn hay nhỏ, Apexcorp có mức giá phù hợp cho từng nhu cầu của bạn. Hãy lựa chọn gói dịch vụ phù hợp hoặc liên hệ với Apexcorp

Hỗ trợ

Miễn phí
 • Không giới hạn số cuộc gọi tương tác
 • Chuyên gia tư vấn 2 giờ tại Apexcorp
 • Khảo sát nhu cầu tại DN
 • Đề xuất ý tưởng giải pháp
 • Hỗ trợ 24/7

Dr. Biz - Bác sỹ doanh nghiệp

150 triệu đ/gói
 • Khảo sát thực tế hoạt động
 • Phỏng vấn BOD, CEO, quản lý
 • Phân tích, đánh giá thực trạng
 • Kết quả chẩn đoán & tư vấn giải pháp
 • Hỗ trợ 24/7

Tư vấn doanh nghiệp

6 triệu đ/buổi
 • Khảo sát thực tế
 • Chuẩn bị kế hoạch, biểu mẫu
 • Phỏng vấn đội ngũ, khách hàng
 • Phân tích đánh giá
 • Họp, trình bày

Đào tạo

10 triệu đ/ngày
 • Khảo sát XD nội dung bài giảng
 • Thù lao giảng viên
 • Không bao gồm chi phí phòng học
 • Không bao gồm chi phí logistic
 • Hỗ trợ sau đào tạo

Liên hệ với chúng tôi

  Call Now