Hotline

0903 255 525

Tư vấn và đào tạo doanh nghiệp

Apexcorp

Tư vấn và đào tạo doanh nghiệp

Apexcorp

Tư vấn và đào tạo doanh nghiệp

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP & BIỂU PHÍ

PHÍ: 10 TRIỆU ĐỒNG/NGÀY

HẠNG MỤC CÔNG VIỆC NHƯ SAU:

KHẢO SÁT NHU CẦU & LÊN KẾ HOẠCH

THIẾT KẾ NỘI DUNG ĐÀO TẠO

TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO

ĐÁNH GIÁ SAU ĐÀO TẠO

Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp

DỊCH VỤ BÁC SỸ DOANH NGHIỆP & BIỂU PHÍ

DR. BIZ – BÁC SỸ CHẨN ĐOÁN SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP

KHẢO SÁT THỰC TẾ HOẠT ĐỘNG

PHỎNG VẤN BOD, CEO, ĐỘI NGŨ

PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ THỰC TRANG

LẬP BIỂU ĐỒ THỰC TRẠNG & ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI THIỆN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

PHÍ TRỌN GÓI: 150 TRIỆU ĐỒNG

Dịch vụ đánh giá sức khỏe doanh nghiệp Dr Biz

 THẠC SỸ NGUYỄN PHONG PHÚ –

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA

Thạc sỹ Nguyễn Phong Phú – Chuyên môn & Kinh nghiệm

✪ Chuyên gia tư vấn xây dựng Chiến lược kinh doanh – Hệ thống vận hành – Hệ thống đánh giá hiệu quả công việc 

✪ Chuyên gia đào tạo chiến lược cạnh tranh, chiến lược markeing

✪ Chuyên gia đào tạo tư duy, kỹ năng lãnh đạo và phát triển tiềm thức

LIÊN HỆ APEXCORP

blank

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN, ĐÀO TẠO & XÚC TIẾN ĐẦU TƯ APEX

Trụ sở: 88A Nguyễn Trọng Tuyển P.8, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: 0903 25 55 25

Email: info@apex.edu.vn

Website: https://apex.edu.vn 

Call Now