Hotline

0903 255 525

Tư vấn hệ thống vận hành và quản trị

Apexcorp

Tư vấn hệ thống vận hành và quản trị

Apexcorp

Tư vấn hệ thống vận hành và quản trị

DOANH NGHIỆP BẠN CÓ BỘ QUY CHẾ QUẢN TRỊ KHÔNG?

DOANH NGHIỆP BẠN CÓ BỘ QUY TRÌNH KINH DOANH CHÍNH YẾU KHÔNG?

HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG CỦA DOANH NGHIỆP BẠN HOẠT ĐỘNG RA SAO?

MÔ HÌNH KINH DOANH CỦA CÔNG TY BẠN ĐƯỢC TRIỂN KHAI VÀ KIỂM SOÁT NHƯ THẾ NÀO?

MÔ HÌNH HỆ THỐNG VẬN HÀNH & QUẢN TRỊ CÔNG TY

SẢN PHẨM BÀN GIAO CHO KHÁCH HÀNG

BỘ QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY

✪ QUY CHẾ DÀNH CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

✪ QUY CHẾ DÀNH CHO BAN ĐIỀU HÀNH & QUẢN LÝ

✪ QUY CHẾ TÀI CHÍNH & CHI TIÊU

BỘ QUY TRÌNH K.DOANH CHÍNH YẾU

✪ QUY TRÌNH MARKETING & TƯ VẤN B.HÀNG

✪ QUY TRÌNH THIẾT KẾ & SẢN XUẤT

✪ QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN KÊNH PHÂN PHỐI

✪ QUY TRÌNH QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG 

THẠC SỸ NGUYỄN PHONG PHÚ –

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA TƯ VẤN

Thạc sỹ Nguyễn Phong Phú – Chuyên môn & Kinh nghiệm

✪ Chuyên gia tư vấn xây dựng Chiến lược kinh doanh – Hệ thống vận hành – Hệ thống đánh giá hiệu quả công việc 

✪ Chuyên gia đào tạo chiến lược cạnh tranh, chiến lược markeing

✪ Chuyên gia đào tạo tư duy, kỹ năng lãnh đạo và phát triển tiềm thức

LIÊN HỆ APEXCORP

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN, ĐÀO TẠO & XÚC TIẾN ĐẦU TƯ APEX

Trụ sở: 88A Nguyễn Trọng Tuyển P.8, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: 0903 25 55 25

Email: info@apex.edu.vn

Website: https://apex.edu.vn 

Call Now

error: Content is protected !!