Hotline

0903 255 525

Tư vấn Chiến lược Nhân sự

Apexcorp

Tư vấn Chiến lược Nhân sự

Apexcorp

Tư vấn Chiến lược Nhân sự

Tư vấn Chiến lược Nhân sự

Apexcorp cung cấp dịch vụ tư vấn chiến lược nhân sự cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam. Chiến lược nhân lực cung cấp các giải pháp sáng tạo nhằm hỗ trợ các mục tiêu tổ chức và chiến lược kinh doanh.

Gói dịch vụ tư vấn chiến lược nhân sự bao gồm

Tuyển dụng và đánh giá năng lực

 • Xác định tiêu chuẩn năng lực cho các nhóm vị trí công việc và yêu cầu đầu vào cho tuyển dụng, bổ nhiệm
 • Phát triển bộ công cụ tuyển dụng bao gồm câu hỏi phỏng vấn. Các bài kiểm tra năng lực cho các nhóm vị trí trên các phương diện chuyên môn, kỹ năng và tính cách
 • Chuẩn hóa phương pháp thực hiện các bước tuyển dụng. Ưng dụng phần mềm hỗ trợ tuyển dụng online từ sàng lọc hồ sơ đến các khâu tuyển chọn ứng viên
 • Thiết lập trung tâm đánh giá (Assessment and Development Center), thực hiện đánh giá năng lực ứng viên. Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá, đề xuất lựa chọn
 • Đào tạo, hướng dẫn áp dụng và duy trì hệ thống

Tư vấn chiến lược nhân sự

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

 • Hoạch định lộ trình và kế hoạch phát triển nghề nghiệp cho từng vị trí, cá nhân và nhóm
 • Xác định nấc thang và chương trình đào tạo dựa trên tiêu chuẩn năng lực cho từng vị trí công việc
 • Đánh giá/phân tích nhu cầu đào tạo một cách đồng bộ và có hệ thống
 • Xây dựng tiêu chí và tuyển chọn cán bộ tham gia đào tạo
 • Thiết kế chương trình đào tạo theo đặc thù hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và theo từng nhóm đối tượng
 • Áp dụng phương pháp đào tao hiện đại lấy học viên làm trung tâm
 • Tổ chức đào tạo và đánh giá sau đào tạo theo mô hình đặc biệt chú trọng ứng dụng kiến thức và kỹ năng vào thực tế công việc

Apexcorp đào tạo nhân sụ

Đánh giá, đãi ngộ cá nhân và nhóm/ bộ phận

 • Khảo sát và phân tích công việc
 • Xây dựng hệ thống KPI(Key Performance Indicators) và hệ thống đánh giá thực hiện công việc
 • Xây dựng cơ chế trả lương theo nguyên tắc 3P:
 • Possition: định giá lương theo vị trí công việc
 • Person: định giá lương theo năng lực cá nhân;
 • Performance: định giá lương theo kết quả công việc.
 • Tham chiếu tới cơ sở dữ liệu khảo sát lương trên thị trường
 • Xây dựng cơ chế lương thưởng và đãi ngộ toàn diện
 • Phối hợp truyền thông nội bộ về hệ thống mới và hỗ trợ áp dụng

Tu van danh gia hieu qua cong viec

Quản trị nhân tài

Tư vấn sử dụng ma trận phân tích năng để hình thành và thực thi chiến lược tuyển mộ quản trị, lưu giữ nhân tài.

Tao dựng môi trường làm việc hiệu quả

 • Rà soát, chuẩn đoán văn hóa của doanh nghiệp
 • Khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên
 • Khảo sát phong cách lãnh đạo
 • Đánh giá môi trường làm việc
 • Xây dựng các chương trình, kế hoạch và lộ trình thực hiện thay đổi nhằm cải thiện môi trường làm việc và hỗ trợ thực thi

Lợi ích mang đến cho khách hàng

 • Xây dựng tầm nhìn và chiến lược hành động cho toàn bộ hoạt động Quản trị nguồn nhân lực
 • Tiếp cận các nguồn, hình thức tuyển dụng đa dạng, phù hợp và hiệu quả nhất cho mỗi vị trí, chức danh công việc
 • Chuẩn hóa hệ thống chức danh, mô tả công việc. Hoạch định chiến lược và quy trình lấp đầy các khoảng trống năng lực. Nnâng tầm hệ thống nhân sự, lưu giữ và phát triển nhân tài
 • Xây dựng một cách khoa học và tổng thể hệ thống đánh giá, đãi ngộ nhân sự phù hợp với tầm nhìn và mục tiêu chiến lược của tổ chức. Đồng thời tạo động lực khích lệ, truyền lửa hiệu quả nhất cho cán bộ nhân viên
 • Giúp tạo dựng cho doanh nghiệp những giá trị và thương hiệu có bản sắc riêng biệt.
 • Tu van chien luoc nhan su

Bảng giá dịch vụ Apexcorp - Linh hoạt theo từng nhu cầu

Bất kể doanh nghiệp bạn lớn hay nhỏ, Apexcorp có mức giá phù hợp cho từng nhu cầu của bạn. Hãy lựa chọn gói dịch vụ phù hợp hoặc liên hệ với Apexcorp

Hỗ trợ

Miễn phí
 • Không giới hạn số cuộc gọi tương tác
 • Chuyên gia tư vấn 2 giờ tại Apexcorp
 • Khảo sát nhu cầu tại DN
 • Đề xuất ý tưởng giải pháp
 • Hỗ trợ 24/7

Dr. Biz - Bác sỹ doanh nghiệp

150 triệu đ/gói
 • Khảo sát thực tế hoạt động
 • Phỏng vấn BOD, CEO, quản lý
 • Phân tích, đánh giá thực trạng
 • Kết quả chẩn đoán & tư vấn giải pháp
 • Hỗ trợ 24/7

Tư vấn doanh nghiệp

6 triệu đ/buổi
 • Khảo sát thực tế
 • Chuẩn bị kế hoạch, biểu mẫu
 • Phỏng vấn đội ngũ, khách hàng
 • Phân tích đánh giá
 • Họp, trình bày

Đào tạo

10 triệu đ/ngày
 • Khảo sát XD nội dung bài giảng
 • Thù lao giảng viên
 • Không bao gồm chi phí phòng học
 • Không bao gồm chi phí logistic
 • Hỗ trợ sau đào tạo

Liên hệ với chúng tôi

  Call Now