Hotline

0903 255 525

Tư vấn chiến lược nhân sự

Apexcorp

Tư vấn chiến lược nhân sự

Apexcorp

Tư vấn chiến lược nhân sự

CÔNG CỤ  ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC – THÀNH TÍCH – TRẢ LƯƠNG HIỆU QUẢ 3P (POSITON – PERSON – PERFORMANCE)

QUY TRÌNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG 3P

BƯỚC 1: CHUẨN HÓA HỆ THỐNG CHỨC DANH VÀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC

✪ CƠ CẤU TỔ CHỨC

✪ HỆ THỐNG CHỨC DANH

✪ MÔ TẢ CÔNG VIỆC

BƯỚC 2: XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

✪ XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC

✪ XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

✪ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CÁ NHÂN

BƯỚC 3: XÂY DỰNG HỆ THỐNG KPIs

✪ KPIs HIỆU QUẢ

✪ KPIs HIỆU SUẤT

BƯỚC 4: XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯƠNG

✪ KHUNG, BẬC LƯƠNG

✪ QUY CHẾ LƯƠNG

BƯỚC 5: ÁP DỤNG & ĐIỀU CHỈNH

DỊCH VỤ TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ BAO GỒM

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ

TUYỂN ĐÚNG NGƯỜI, ĐÚNG VỊ TRÍ

XÁC ĐỊNH GÓI THU NHẬP PHÙ HỢP

PHÁT TRIỂN & GIỮ CHÂN NHÂN TÀI

TUÂN THỦ LUẬT LAO ĐỘNG & XỬ LÝ TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

THẠC SỸ NGUYỄN PHONG PHÚ –

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA TƯ VẤN

Thạc sỹ Nguyễn Phong Phú – Chuyên môn & Kinh nghiệm

✪ Chuyên gia tư vấn xây dựng Chiến lược kinh doanh – Hệ thống vận hành – Hệ thống đánh giá hiệu quả công việc 

✪ Chuyên gia đào tạo chiến lược cạnh tranh, chiến lược markeing

✪ Chuyên gia đào tạo tư duy, kỹ năng lãnh đạo và phát triển tiềm thức

LIÊN HỆ APEXCORP

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN, ĐÀO TẠO & XÚC TIẾN ĐẦU TƯ APEX

Trụ sở: 88A Nguyễn Trọng Tuyển P.8, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: 0903 25 55 25

Email: info@apex.edu.vn

Website: https://apex.edu.vn 

Call Now