Hotline

0903 255 525

Tư vấn chiến lược marketing

Apexcorp

Tư vấn chiến lược marketing

Apexcorp

Tư vấn chiến lược marketing

SẢN PHẨM CTY BẠN TỐT NHƯNG CÓ THU HÚT ĐƯỢC KHÁCH HÀNG KHÔNG?

DOANH NGHIỆP BẠN ĐANG GẶP VẤN ĐỀ VỀ CHIẾN LƯỢC MARKETING?

DOANH NGHIỆP BẠN CÓ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CHƯA?

KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP CỦA CÔNG TY BẠN LÀ GÌ?

PHƯƠNG PHÁP CHUYÊN GIA HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING

NGHIÊN CỨU, PHÂN TÍCH THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH TRỰC TIẾP

NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH TÀI LIỆU KINH DOANH NỘI BỘ DOANH NGHIỆP

KHẢO SÁT, PHỎNG VẤN NHÂN SỰ CÔNG TY, KHÁCH HÀNG, CHUYÊN GIA TRONG NGÀNH

CÔNG CỤ KHOA HỌC SỬ DỤNG ĐỂ PHÂN TÍCH & XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

PHÂN TÍCH PHÂN KHÚC K.HÀNG & HÀNH VI MUA HÀNG

PHÂN TÍCH ĐỊNH VỊ CÔNG TY VÀ ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM

PHÂN TÍCH YẾU TỐ THÀNH CÔNG THEN CHỐT 

PHÂN TÍCH NGUỒN LỰC VÀ NĂNG LỰC CÔNG TY

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC MARKETING

BƯỚC 1: PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG DOANH NGHIỆP

✪ PHÂN TÍCH SẢN PHẨM

✪ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING 

✪ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KÊNH PHÂN PHỐI

✪ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG

BƯỚC 2: TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

✪ NGHIÊN CỨU HÀNH VI KHÁCH HÀNG

✪ NGHIÊN CỨU SẢN PHẨM CẠNH TRANH

✪ NGHIÊN CỨU KÊNH PHÂN PHỐI

 

BƯỚC 3: ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC MARKETING

✪ PHÂN KHÚC KHÁCH HÀNG

✪ THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU

✪ KHÁC BIỆT VÀ ĐỊNH VỊ

BƯỚC 4: LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC MARKETING HỖN HỢP 4P

✪ CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM

✪ CHIẾN LƯỢC GIÁ CẢ

✪ CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI

✪ CHIẾN LƯỢC CHIÊU THỊ

BƯỚC 5: LẬP KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP

✪ QUẢNG CÁO SẢN PHẨM 

✪ BÁN HÀNG CÁ NHÂN

✪ QUAN HỆ CỘNG ĐỒNG

✪ MARKETING TRỰC TIẾP

✪ THÚC ĐẨY BÁN HÀNG

SẢN PHẨM BÀN GIAO CHO DOANH NGHIỆP

XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU KINH DOANH & CHIẾN LƯỢC MARKETING

KẾ HOẠCH  MARKETING VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI

QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CHÍNH YẾU CỦA BỘ PHẬN MARKETING & BÁN HÀNG

QUY CHẾ, CHÍNH SÁCH DÀNH CHO NHÀ PHÂN PHỐI VÀ ĐỘI NGŨ BÁN HÀNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA – THẠC SỸ NGUYỄN PHONG PHÚ

Thạc sỹ Nguyễn Phong Phú – Chuyên môn & Kinh nghiệm

✪ Chuyên gia tư vấn xây dựng Chiến lược kinh doanh – Hệ thống vận hành – Hệ thống đánh giá hiệu quả công việc 

✪ Chuyên gia đào tạo chiến lược cạnh tranh, chiến lược markeing

✪ Chuyên gia đào tạo tư duy, kỹ năng lãnh đạo và phát triển tiềm thức

LIÊN HỆ APEXCORP

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN, ĐÀO TẠO & XÚC TIẾN ĐẦU TƯ APEX

Trụ sở: 88A Nguyễn Trọng Tuyển P.8, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: 0903 25 55 25

Email: info@apex.edu.vn

Website: https://apex.edu.vn 

Call Now

error: Content is protected !!