Hotline

0903 255 525

Tiến sỹ Lê Thẩm Dương

Apexcorp

Tiến sỹ Lê Thẩm Dương

Apexcorp

Tiến sỹ Lê Thẩm Dương

Tiến sỹ Lê Thẩm Dương

Năm 1982-1989: Giảng viên, Học viện Ngân hàng, Hà Nội

Năm 1989-1998: Giảng viên, Đại học Ngân hàng, Tp.HCM

Năm 1998-2005: Giảng viên, Phó Trưởng khoa, Khoa Tín dụng   Ngân  hàng, ĐH Ngân hàng Tp.HCM

Năm 2005- đến nay: Giảng viên, Trưởng khoa, Khoa Quản trị Kinh doanh, ĐH Ngân hàng Tp.HCM

TS. Lê Thẩm Dương được biết đến không chỉ là một Giảng viên xuất sắc của Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Ngân Hàng TP. HCM mà còn được biết đến với một thương hiệu là một Diễn giả chuyên nghiệp, một Chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực Tài chính-Ngân hàng…

Đó là: Lý thuyết Tiền tệ, Ngân hàng; Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại; Phân tích Tín dụng; Quản trị Ngân hàng Thương mại; Thị trường Chứng khoán

Quản trị Chiến lược, Quản trị Thời gian, Quản trị Hành vi, Quản trị mâu thuẫn, Quản trị động viên nhân viên, quản trị Tài chính, Quản trị lảm việc nhóm, Quản trị tuân thủ …

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN CHUYÊN GIA

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

GỬI BÌNH LUẬN CỦA BẠN

    Call Now