Hotline

0903 255 525

Chuyên gia tư vấn – Tiến sỹ Đỗ Tiến Long

Apexcorp

Chuyên gia tư vấn – Tiến sỹ Đỗ Tiến Long

Apexcorp

Chuyên gia tư vấn – Tiến sỹ Đỗ Tiến Long

Chuyên gia tư vấn – Tiến sỹ Đỗ Tiến Long

Quá trình đào tạo

11/2008 đến nay

 

 

2001 – 2003

 

 

2002 – 2003

 

 

 

 

Tiến sỹ về Quản trị kinh doanh của Đại học Northcentral (Hoa Kỳ), tổ chức tại Đại học Kinh tế – Đại học quốc gia Hà Nội

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) chuyên ngành quản trị nhân lực tại Trung tâm Pháp  –  Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG), ĐH KTQD Hà nội

Thạc sĩ  Quản trị Kinh doanh (MBA) chuyên ngành kinh doanh quốc tế tại Trưởng Quản lý, Viện Công nghệ châu Á (AIT), Thái Lan

Chương trình đào tạo kỹ năng tư vấn chuyên nghiệp của MPDF

Kinh nghiệm công tác

08/1995 – 08/2002

 

05/2003 -11/2003

 

11/2003 – 1/2005

4/2005 – 9/2006

 

10/2006 – 5/2009

 

6/2009 đến nay

 

Công việc khác

 

Trợ lý Trưởng Đại diện, Văn phòng đại diện thường trú Công ty SANWA Industries , LTD. (Nhật bản), tại Hà nội.

Chuyên gia tư vấn/Trợ lý đào tạo, Trung tâm Pháp –  Việt Đào tạo về Quản lý _ Đại học Kinh tế Quốc dân Hà nội.

Chuyên gia tư vấn/PGĐ công ty tư vấn quản lý GUIDEA.

Giảng viên Khoa Sau đại học, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Giảng viên quản trị kinh doanh, Đại học Thăng Long

 

Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế – ĐH QG HN

Giảng viên thỉnh giảng tại Khoa Quản trị kinh doanh (HSB) – Đại học Quốc gia Hà Nội

Chuyên gia tư vấn và đào tạo cho công ty Guidea

Giảng viên thỉnh giảng tại Thames Bussiness School

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN CHUYÊN GIA

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

GỬI BÌNH LUẬN CỦA BẠN

    Call Now

    error: Content is protected !!