Hotline

0903 255 525

Thạc sỹ Võ Hồng Lĩnh

Apexcorp

Thạc sỹ Võ Hồng Lĩnh

Apexcorp

Thạc sỹ Võ Hồng Lĩnh

Thạc sỹ Võ Hồng Lĩnh

Kinh nghiệm công tác

Đảm nhận nhiều vai trò khác nhau

 Thiết kế và thực thi các chương trình khác nhau theo chiến lược của tập đoàn. Quản trị viên tập sự (Management Trainee), Quản trị cấp sơ (Management Training Programe), Quản trị cấp trung (Mini – MBA)
 Phân tích nhu cầu đào tạo từ các bộ phận, thiết kế và triển khai các chương trình theo nhu cầu: Chiến lược cạnh tranh, Phát triển thị trường, Thị trường & quản trị vận hành…
-Định hướng phát triển trung tâm đào tạo thành trường đào tạo Doanh nhân
-Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bán hàng. Đào tạo và Vận hành Quản Trị tại các công ty đa quốc gia. Cty Nippon (Công nghiệp), Cty BHNT Prudential. Cty Tài Chính Prudential, Cty Coldwell Banker Việt Nam. Tập đoàn Eden, Tập đoàn Bảo Minh, Tập đoàn Kinh Đô, Honda Việt Nam…. ; ông Lĩnh đã phát triển bản thân như là chuyên gia kinh doanh với sự trải nghiệm phong phú khi chia sẻ với đồng nghiệp và khách hành.
Bên cạnh đó, ông còn là thỉnh giảng cho các công ty đào tạo và tư vấn cho doanh nghiệp; lĩnh vực mà ông thường tham gia: xây dựng và triển khai chiến lược doanh nghiệp, hệ thống quản trị doanh nghiệp, mô hình kinh doanh, quản trị nhân sự, bán hàng & phục vụ khách hàng.

 Tư vấn chiến lược cho 1 số doanh nghiệp

2010 – 2011: xây dựng hệ kinh doanh và triển khai chiến lược doanh nghiệp cho công ty thuộc lĩnh vực dịch vụ môi giới bất động sản
2011 – 2013: xây dựng hệ thống đại lý và triển khai chiến lược doanh nghiệp cho công ty thuộc lĩnh vực bảo hiểm sức khỏe
2013 – 2014: hiệu chỉnh và xây dựng hệ thống kinh doanh cho công ty thuộc lĩnh vực chất đốt
2014 – 2015: là thành viên tổ chức hoạch định chiến lược cho công ty thuộc lĩnh vực FMCG
Ông Lĩnh có một nền tảng và kinh nghiệm trong đào tạo ở cả môi trường lý luận và thực tiễn.

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN CHUYÊN GIA

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

GỬI BÌNH LUẬN CỦA BẠN

    Call Now

    error: Content is protected !!