Hotline

0903 255 525

Thạc sỹ Nguyễn Trung Kiên

Apexcorp

Thạc sỹ Nguyễn Trung Kiên

Apexcorp

Thạc sỹ Nguyễn Trung Kiên

Thạc sỹ Nguyễn Trung Kiên

Ông Nguyễn Trung Kiên có nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực: Quản lý hành chính nhân sự. Trưởng Ban Pháp chế, Phụ trách Quản trị Rủi ro. Kiểm soát nội bộ. Người công bố thông tin, tham gia vào Hội đồng đầu tư, thư ký cho Hội đồng quản trị…

Ông đã làm việc cho các Công ty Chứng khoán từ năm 2007. Sau đó có một thời gian ngắn làm việc cho Công ty Tài chính. Công ty Quản lý Quỹ và Công ty Đầu tư.

Ông tham gia xây dựng hệ thống văn bản pháp lý để quản trị Công ty. Chủ trì tổ chức xây dựng Hệ thống ISO 9001-2000; Xây dựng hê thống báo cáo nội bộ và giám sát việc thực  hiện chế độ báo cáo trong Công ty.

Xây dựng mối quan hệ  với các Cơ quan quản lý nhà nước,  làm việc với các cơ quan quản lý đối  với các vụ việc phát sinh tại Công ty.

Tư vấn pháp lý cho các công ty con thành viên, xây dựng hệ thống văn bản quản trị các công ty, tham gia nhóm xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp.

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN CHUYÊN GIA

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

GỬI BÌNH LUẬN CỦA BẠN

    Call Now

    error: Content is protected !!