Hotline

0903 255 525

doi ngu chuyen gia

Chuyen gia Le Tham Duong

Tiến sỹ Lê Thẩm Dương

Năm 1982-1989: Giảng viên, Học viện Ngân hàng, Hà Nội Năm 1989-1998: Giảng viên, Đại học Ngân hàng, Tp.HCM Năm 1998-2005: Giảng viên, Phó Trưởng khoa, Khoa

XEM THÊM

Call Now