Hotline

0903 255 525

Quản trị chiến lược và quy trình quản trị chiến lược công ty

Apexcorp

Quản trị chiến lược và quy trình quản trị chiến lược công ty

Apexcorp

Quản trị chiến lược và quy trình quản trị chiến lược công ty

Quản trị chiến lược và quy trình quản trị chiến lược công ty

Quản trị chiến lược bao gồm những hoạt động mà tổ chức sẽ làm và không làm để đạt được các mục tiêu cụ thể trong tương lai. Trong đó, các mục tiêu đó phải liên quan đến tuyên ngôn sứ mệnh và tầm nhìn của doanh nghiệp. Chiến lược mang lại cho tổ chức những thước đo về lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Quản trị chiến lược là gì?

Là quá trình lên kế hoạch, triển khai, đánh giá và quản lý các hoạt động nhằm đạt được mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. Hoạt động này nhằm đảm bảo doanh nghiệp đáp ứng được những biến động liên tục của thị trường. Tổ chức các hoạt động hiệu quả và đạt được mục tiêu dài hạn.

Quản trị chiến lược có liên quan chặt chẽ đến việc quản lý, sử dụng nguồn lực của tổ chức. Để tối đa hóa lợi nhuận, tăng cường thị phần, doanh số, đạt được những giá trị thương hiệu về dài hạn. Quá trình này đòi hỏi phải phân tích, đánh giá các yếu tố bên trong và bên ngoài. Lãnh đạo cần phải đưa ra các quyết định nhằm phục vụ các hoạt động phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường,…

»»» Tư vấn và triển khai kinh doanh cho doanh nghiệp SMEs

Vai trò của quản trị chiến lược

Định hướng tầm nhìn chiến lược

Thông qua hoạt động quản trị chiến lược, doanh nghiệp có thể định hướng tầm nhìn chiến lược, sứ mệnh, nhiệm vụ và mục tiêu. Các hệ thống cập nhật tình hình thị trường kinh doanh giúp các nhà quản trị có thể dự báo xu hướng. Đồng thời xác định hướng đi mà doanh nghiệp hướng tới trong tương lai, những việc cần làm để đạt được mục tiêu. Các nhà quản trị và đội ngũ nhân viên có thể hiểu rõ được những việc mà mình cần làm để đạt được mục tiêu cũng như gắn kết bền chặt hơn.

Thích nghi với môi trường biến động liên tục

Quản trị chiến lược giúp doanh nghiệp chuẩn bị các chiến lược tốt nhất để thích ứng với biến động liên tục của thị trường. Quản trị chiến lược được hình thành dựa trên những thông tin ở trong và ngoài doanh nghiệp. Chính vì vậy nó mang tính khách quan, khoa học, định hướng giúp tổ chức có thể đạt được mục tiêu dài hạn.

Thông qua đó, các nhà lãnh đạo có thể giám sát chặt chẽ những biến động của thị trường. Đưa ra những điều chỉnh khi cần thiết. Điều này đặc biệt quan trọng trong một môi trường thay đổi phức tạp, cạnh tranh gay gắt như hiện nay.

Nắm bắt cơ hội, ngăn chặn rủi ro

Quản trị chiến lược đồng thời cũng giúp doanh nghiệp tận dụng cơ hội và ngăn chặn những rủi ro. Phát huy điểm mạnh và hạn chế tối đa yếu điểm trong những hoạt động nội bộ.

Đạt được hiệu quả cao hơn

Thực tế cho thấy, doanh nghiệp nào áp dụng quản trị chiến lược sẽ đạt được những kết quả tích cực hơn so với kết quả trước đó. Cũng như tốt hơn so với những doanh nghiệp không thực hiện quản trị chiến lược. Mặc dù nhiều doanh nghiệp áp dụng quản trị chiến lược vẫn có thể gặp vấn đề. Thậm chí là rơi vào khủng hoảng. Tuy nhiên nếu áp dụng đúng cách, điều này có thể làm giảm các rủi ro gặp phải. Đồng thời tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp so với các đối thủ khác.

Quy trình quản trị chiến lược hiệu quả

Nghiên cứu, phân tích tình hình thực tế

Nghiên cứu, phân tích tình hình thị trường thực tế, hoạt động của doanh nghiệp từ các yếu tố bên trong đến các yếu tố tác động bên ngoài. Thông qua đó, các nhà lãnh đạo có thể dễ dàng đưa ra những đánh giá khách quan. Cũng như nhận biết về tiềm năng phát triển cũng như những khó khăn, thách thức trong tương lai.

Một số yếu tố mà doanh nghiệp cần quan tâm như chính trị, môi trường, xã hội, công nghệ, kỹ thuật, chính sách pháp luật,… Trong quá trình phân tích, các nhà quản trị doanh nghiệp cần đưa ra số liệu chính xác, cụ thể về tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Việc phân tích kỹ lưỡng, chi tiết về những vấn đề còn tồn đọng trong doanh nghiệp sẽ giúp nhìn nhận rõ hơn về khả năng phát triển trong tương lai.

»»» Mini MBA thực chiến dành cho chủ doanh nghiệp 

Lập chiến lược

Sau khi đã có dữ liệu cần thiết từ việc nghiên cứu, phân tích và thống kê. Các nhà quản trị cần tiến hành xây dựng chiến lược dựa trên tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu quan trọng nhất của công ty. Hướng đến việc tạo ra những giá trị ý nghĩa trong tương lai. Bên cạnh đó, việc xây dựng chiến lược phải đảm bảo tính khả thi, bám sát vào xu hướng kinh doanh và tình hình thực tế của thị trường.

Thực thi chiến lược

Khi đã có chiến lược, ở giai đoạn này sẽ tiến hành triển khai chiến lược. Bao gồm việc thiết kế cấu trúc tổ chức, phát triển quy trình, phân phối nguồn lực, ngân sách để thực hiện mục tiêu chiến lược đã đề ra trước đó.

Đánh giá và điều chỉnh

Sau khi tiến hành thực thi chiến lược, các nhà quản trị cần nhìn nhận và có những đánh giá về kết quả. Đồng thời đưa ra những điều chỉnh cần thiết. Việc này bao gồm các phép đo hiệu suất, xem xét sự nhất quán các vấn đề bên trong, bên ngoài. Thực hiện các hành động khắc phục khi dự án gặp sự cố, phát sinh ngoài ý muốn.

Đánh giá thành công phải bắt đầu bằng việc xác định các thông số cần đo lường. Các thông số này phản ánh mục tiêu đặt ra trong giai đoạn đầu tiên. Xác định tiến độ bằng cách so sánh kết quả thực tế với mục tiêu đề ra ban đầu.

Các cấp trong hệ thống quản trị chiến lược

Mỗi hệ thống đều có sự phân cấp để thực hiện công việc tương ứng với trách nhiệm, vị trí của cấp đó. Hệ thống quản trị chiến lược thường được phân chia theo các cấp sau:

Quản trị cấp công ty

Quản trị chiến lược cấp công ty do Tổng giám đốc, các nhà quản trị cấp cao quản lý. Tổng giám đốc có trách nhiệm theo dõi toàn bộ quá trình diễn ra của chiến lược. Bao gồm việc đưa ra tầm nhìn, tuyên ngôn sứ mệnh, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, phân bổ nguồn lực,… Đối với các vị trí khác thì đảm bảo chiến lược được triển khai phù hợp với giá trị của ban lãnh đạo. Ở cấp này được phân loại thành các chiến lược sau.

Chiến lược ổn định

Đây là chiến lược không có thay đổi đáng kể trong suốt quá trình triển khai. Các nhà quản trị vẫn giữ vững những lĩnh vực kinh doanh mà họ đang thực hiện. Và rất e dè khi phải chuyển sang hoạt động kinh doanh ở lĩnh vực khác. Chiến lược ổn định được áp dụng khi hoạt động kinh doanh của tổ chức thỏa đáng và thị trường kinh doanh ít biến động.

Chiến lược tăng trưởng

Chiến lược tăng trưởng nhằm tìm kiếm những phương pháp giúp tăng mức độ hoạt động của một tổ chức.

Chiến lược suy giảm

Đây là chiến lược với mục đích giảm thiểu quy mô hoặc mức độ đa dạng các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Chiến lược này được áp dụng khi công ty gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh. Chiến lược này giúp công ty hoạt động ổn định, củng cố nguồn lực, năng lực sản xuất. Sẵn sàng phát triển và cạnh tranh trên thị trường.

Quản trị cấp đơn vị kinh doanh

Ở cấp này, các trưởng dự án kinh doanh, nhân sự thuộc cấp đơn vị kinh doanh sẽ chịu trách nhiệm quản lý. Các trưởng dự án sẽ là người nắm giữ vai trò quản trị chiến lược. Nhiệm vụ của họ là triển khai mục tiêu từ cấp công ty thành mục tiêu kinh doanh của toàn bộ phận. Cấp này được phân loại thành các chiến lược sau:

Chiến lược chi phí thấp

Chiến lược này được áp dụng khi doanh nghiệp đi theo hướng sản xuất chi phí thấp hơn so với đối thủ cạnh tranh. Chiến lược này áp dụng trong trường hợp mà giá cả là yếu tố quan trọng được người tiêu dùng quan tâm. Các sản phẩm tương đối đồng nhất và quá trình sản xuất sẽ được thực hiện với quy mô lớn.

Chiến lược khác biệt hóa

Chiến lược này tạo ra sự khác biệt khi về tính năng, đặc điểm nổi trội hơn so với sản phẩm của đối thủ. Khi áp dụng chiến lược này, doanh nghiệp có thể định giá sản phẩm cao hơn. Chi phí lúc này không phải là yếu tố quan trọng nhất. Để áp dụng chiến lược này, doanh nghiệp cần phải tìm ra nhu cầu, kỳ vọng của khách hàng và tìm cách thỏa mãn chúng.

Chiến lược tập trung

Chiến lược tập trung dựa trên lợi thế về chi phí hoặc lợi thế về sự khác biệt hóa tại các phân đoạn trong thị trường hẹp. Chiến lược này nhằm khai thác tiềm năng của một phân đoạn thị trường. Dựa vào số lượng sản phẩm, kênh phân phối, vị trí địa lý, người tiêu dùng cuối cùng.

Quản trị cấp bộ phận chức năng

Đối với cấp chức năng, các nhà quản trị có nhiệm vụ chịu trách nhiệm toàn bộ cho các hoạt động cụ thể. Chẳng hạn như Nhân sự, Marketing, Sales, logistics,… Nhằm đạt được những mục tiêu mà cấp công ty và cấp kinh doanh đề ra. 

Một số hình thức quản trị chiến lược hiệu quả

Theo mô hình SWOT

SWOT là mô hình được các doanh nghiệp áp dụng trong các hoạt động quản trị, kinh doanh. Mô hình SWOT cho phép người dùng dễ dàng nắm bắt, khảo sát về các yếu tố bên trong, bên ngoài ảnh hưởng đến doanh nghiệp.

SWOT được cấu thành từ 4 thành phần Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội và Thách thức. Trong đó điểm mạnh và điểm yếu là những yếu tố bên trong doanh nghiệp. Là những đặc điểm mang lại lợi thế hoặc bất lợi so với đối thủ cạnh tranh.

Trong khi đó, cơ hội và thách thức lại là những yếu tố bên ngoài. Cơ hội là các yếu tố của môi trường mà doanh nghiệp cần nghiên cứu, nắm bắt. Nhằm cải thiện các hoạt động và hiệu suất kinh doanh. Thách thức là những yếu tố có thể cản trở những lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

Theo mô hình thẻ điểm cân bằng (BSC)

Thẻ điểm cân bằng BSC là phương pháp quản lý thông qua các mục tiêu mà doanh nghiệp hướng đến. Từ đó giúp định hướng theo các chỉ tiêu mà doanh nghiệp muốn xây dựng để tạo nên sự hợp lý, cân đối.

Hình thức quản trị chiến lược này giúp doanh nghiệp tìm thấy các khía cạnh cần phải cải thiện. Bằng cách phân ra các quy trình theo 4 hướng bao gồm. Học hỏi và trưởng thành, quan điểm khách hàng, quy trình kinh doanh, dữ liệu tài chính.

Tổng kết 

Quản trị chiến lược công ty là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng. Một chiến lược kinh doanh hiệu quả giống như một tấm bản đồ về các mục tiêu ngắn hạn, dài hạn. Các chiến lược, chiến thuật và những hoạt động cụ thể để đạt được mục tiêu.. Trong quá trình thực hiện, nếu bạn cần sự hỗ trợ từ chuyên gia tư vấn chiến lược kinh doanh Apexcorp, hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới nhé.

APEXCORP – CHUYÊN GIA TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ

Trụ sở: 88A Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Văn phòng tư vấn: Business Center, Masteri Thảo Điền, P. Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, HCM

Hotline: 0903 25 55 25

Email: info@apex.edu.vn

Website: apex.edu.vn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

GỬI BÌNH LUẬN CỦA BẠN

    Call Now

    error: Content is protected !!