Hotline

0903 255 525

Ph.D Nguyễn Phúc Lưu

Apexcorp

Ph.D Nguyễn Phúc Lưu

Apexcorp

Ph.D Nguyễn Phúc Lưu

Ph.D Nguyễn Phúc Lưu

Từ tháng 1/2005 – 7/2011

Phụ trách Đào tạo tại Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Phó trưởng ban Đối ngoại – Xúc tiến – Quảng bá và Hội nhập tại Hiệp hội Du lịch Việt Nam. Phụ trách xây dựng kế hoạch hoạt động của Hiệp hội Du lịch Việt Nam với Dự án Phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam. Đầu mối các hoạt động và điều phối các hoạt động hợp tác với Dự án phát triển nguồn nhân lực Du lịch Việt Nam

Từ năm 2011 cho tới nay

Phó Giám đốc điều hành tại Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Quốc tế VINATOUR…JSC (http://vinatour.com.vn ).
Phó Giám đốc kiêm Chánh Văn phòng Trung tâm Unesco phát triển Văn hóa và Thể thao (http://vanhoathethao.org ).
Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn, Đào tạo và Xúc tiến đầu tư Apex (http://www.apex.edu.vn/ )
Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Trầm hương Việt Nam (http://www.aquilaria.net )

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN CHUYÊN GIA

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

GỬI BÌNH LUẬN CỦA BẠN

    Call Now