Hotline

0903 255 525

Ph.D John Behzad

Apexcorp

Ph.D John Behzad

Apexcorp

Ph.D John Behzad

Ph.D John Behzad

Kinh nghiệm làm việc

Giáo sư tài chính và quản trị tại ĐH California, State University, Hoa Kỳ.

Người có hơn 25 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy MBA và Ph.D tại Mỹ

Chuyên gia tư vấn tài chính cho các tậo đoàn đa quốc gia của Mỹ và các Công ty Việt Nam.

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN CHUYÊN GIA

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

GỬI BÌNH LUẬN CỦA BẠN

    Call Now