Hotline

0903 255 525

Làm thế nào để quản trị tài chính doanh nghiệp hiệu quả?

Apexcorp

Làm thế nào để quản trị tài chính doanh nghiệp hiệu quả?

Apexcorp

Làm thế nào để quản trị tài chính doanh nghiệp hiệu quả?

Làm thế nào để quản trị tài chính doanh nghiệp hiệu quả?

Quản lý hệ thống tài chính sao cho có lợi nhuận đều quy về bài toán tài chính giản dị. Điều này càng cấp thiết trong giai đoạn kinh tế khó khăn. Các doanh nghiệp đang phải đối mặt với khủng hoảng kết quả kinh doanh. Chủ doanh nghiệp mỗi ngày đều đau đầu với khoản phải thanh toán đến hạn và quá hạn. Chuyên gia Apexcorp chia sẽ với bạn cách làm thế nào để quản trị tài chính doanh nghiệp hiệu quả. 

Bài toán tài chính: Thu > Chi

Tất cả bài toán tài chính đều quy về các dạng:

– Doanh thu – Chi phí.

– Nguồn thu – Vốn đầu tư.

– Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí

– Thu nhập ròng = Thực thu – Thực chi…
Các khoản chi phân bổ cho các lĩnh vực là (1) nhân lực, công nghệ, tổ chức, quy trình. Và (2) khách hàng (và đối tác), tài chính.
Trong khi đó, các khoản thu lại chỉ đến từ khách hàng và lĩnh vực tài chính mà thôi.
Khi tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp, ta đừng bỏ sót khoản mục chi hoặc thu nào. Và mức độ ưu tiên giải quyết để tăng thu, giảm chi đến hết mức nhằm tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp.

Apexcorp tư vấn doanh nghiệp khởi sự kinh doanh

Xem thêm dịch vụ: Tư vấn và hỗ trợ triển khai công việc cho doanh nghiệp khởi sự kinh doanh

Bốn vấn đề chủ doanh nghiệp thường gặp khi giải bài toán tài chính

• Quản lý nguồn thu, nguồn chi căn cứ trên ước lượng, dự đoán. Thiếu phân tích nên không thấy hết nguồn thu, không cắt giảm được chi phí.
• Kiểm soát công nợ chưa thường xuyên, chặt chẽ. Chưa có chính sách xử lý nợ rốt ráo dễ dẫn đến thiếu tiền.
• Kiểm soát không chặt chẽ vật tư hàng hóa, xuất nhập tồn kho. Hàng hóa vật tư trên đường đi, hàng gửi làm lãng phí vốn.
• Không có kế hoạch tài chính. Thậm chí không kiểm soát được dòng tiền, kế hoạch thu trả nợ.
Công cụ kế toán kết hợp với các nguyên tắc thu chi, kiểm định nội bộ có thể giải quyết được các vấn đề này.

Apexcorp đào tạo Mini MBA thực chiến cho chủ doanh nghiệp SME

»»» Xem thêm Đào tạo Mini MBA thực chiến dành cho chủ doanh nghiệp SME

Nguyên tắc Thu Chi

Nguyên tắc thu chi cần đảm bảo vấn đề:
• Có kế hoạch (nhất là kế hoạch dòng tiền)
• Cân đối thu chi
• Chi đầu tư và ROI (thu lại vốn đầu tư)
“Tăng thu, giảm chi” nghe có vẻ đơn giản nhưng không có chi (đầu tư) làm sao có nguồn thu? Cần tách bạch giữa đầu tư và các khoản chi cho hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của doanh nghiệp. Từ đó mới đánh giá được hiệu quả đầu tư cũng như lợi nhuận của doanh nghiệp. Nhiều khi mù quáng cắt hết khoản đầu tư cho phát triển. Chỉ nhằm vào những hoạt động đẻ ra tiền ngay với lý do giảm chi để cắt lỗ. Không đánh giá kỹ kết quả đầu tư sẽ dẫn đến việc doanh nghiệp không còn sản phẩm sáng tạo. Hoặc không có sản phẩm mới có tính cạnh tranh. Một nguyên tắc cố thủ khác: “Có thu mới có chi – liệu cơm gắp mắm”. Với lý do an toàn tài chính nhưng lúc muốn phát triển cũng dẫn đến bài toán cân đối đầu tư như trên.

Xem thêm dịch vụ: Đào tạo Lãnh đạo và quản lý

Kế hoạch tài chính

Lập kế hoạch tài chính là dùng một số giả định như dự báo doanh thu, chi phí… và các báo cáo tài chính (dòng tiền, bảng cân đối, thu nhập…) vài năm trước đó để đưa ra các báo cáo tài chính trong tương lai nhằm vào các mục tiêu và ưu tiên của doanh nghiệp. Quá trình lập mô hình tài chính như sau:
• Báo cáo tài chính của công ty trong quá khứ (doanh nghiệp khởi nghiệp không có).
• Các giả định bao gồm ý định của nhà đầu tư, thông tin về thị trường, tình hình cạnh tranh, các báo cáo về ngành kinh doanh, lợi thế cạnh tranh, mô hình kinh doanh, từ đó đưa ra hết các giả định về thu và chi (giá thành, giá bán…).
• Lập báo cáo dự đoán “kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ”.
• Định giá doanh nghiệp bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền.
• Định giá doanh nghiệp bằng phương pháp so sánh (lựa chọn các doanh nghiệp niêm yết hoạt động trong cùng ngành nghề để so sánh với doanh nghiệp cần định giá, thu thập và điều chỉnh các dữ liệu và chỉ số tài chính trước khi áp dụng định giá bằng phương pháp số nhân).
• Tổng hợp và liên kết hai phương pháp định giá để ra giá trị cuối cùng của doanh nghiệp, thể hiện bằng đồ thị định giá.

Apexcorp tư chiến lược kinh doanh

Phương tiện quản trị tài chính

Hiện có nhiều mức quản trị tài chính:
• Mức thô sơ: Mục đích là để lập hóa đơn tài chính hoặc báo cáo thuế.
• Mức căn bản: Đưa ra tất cả các báo cáo tài chính và quản trị theo yêu cầu kiểm toán. Hoặc nhu cầu quản lý căn bản của doanh nghiệp liên quan đến tiền hàng.
• Mức nâng cao: Ra được các báo cáo phân tích tài chính và mô hình tài chính. Dựa trên quy mô tổng hợp nhiều chi nhánh và truy cập mọi lúc, mọi nơi trên thiết bị di động. Có khả năng xử lý nhanh chóng khối lượng dữ liệu lớn và bảo vệ an toàn dữ liệu gần như tuyệt đối.
Hiện nay có rất nhiều phần mềm kế toán hiện đại, mạnh mẽ, linh hoạt, có thể tích hợp trong hệ thống ERP. Tốt nhất là nên chọn một hệ thống mà mỗi vai trò liên quan có thể xử lý dữ liệu tài chính theo thời gian thực. Dễ dàng cài đặt trên thiết bị di động tại bất cứ nơi nào có Internet.

Tham khảo dịch vụ: Tư vấn và Đào tạo doanh nghiệp

APEXCORP – CHUYÊN GIA TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ

Trụ sở: 88A Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Văn phòng tư vấn: Business Center, Masteri Thảo Điền, P. Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, HCM

Hotline: 0903 25 55 25

Email: info@apex.edu.vn

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

GỬI BÌNH LUẬN CỦA BẠN

    Call Now

    error: Content is protected !!