Hotline

0903 255 525

Hướng dẫn sử dụng công cụ 7S McKinsey để phát triển doanh nghiệp

Apexcorp

Hướng dẫn sử dụng công cụ 7S McKinsey để phát triển doanh nghiệp

Apexcorp

Hướng dẫn sử dụng công cụ 7S McKinsey để phát triển doanh nghiệp

Hướng dẫn sử dụng công cụ 7S McKinsey để phát triển doanh nghiệp

Trong bối cảnh ngày nay, việc quản lý và phát triển tổ chức hiệu quả đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện và có chiến lược. Một trong những công cụ phổ biến được sử dụng để đánh giá và cải thiện tổ chức là mô hình 7S của McKinsey. 

Mô hình 7s của Mckinsey là gì?

Mô hình 7S của McKinsey là một công cụ quản lý chiến lược phổ biến. Được phát triển bởi tập đoàn tư vấn McKinsey & Company vào năm 1980. Mô hình này tập trung vào bảy yếu tố quan trọng cần được cân nhắc để hiểu và thúc đẩy sự phát triển tổ chức. Các yếu tố này được chia thành hai nhóm: yếu tố cứng (hard elements) và yếu tố mềm (soft elements).

blank

Xem thêm Tư vấn chiến lược kinh doanh

Yếu tố cứng

 • Strategy (Chiến lược): Kế hoạch tổng thể để đạt được mục tiêu của tổ chức.
 • Structure (Cơ cấu): Bao gồm cách tổ chức được xây dựng và cấu trúc quyền lực.
 • Systems (Hệ thống): Các quy trình, quy định và hệ thống thông tin.

Yếu tố mềm

 • Shared Values (Giá trị chung): Những giá trị cốt lõi và văn hóa của tổ chức.
 • Skills (Kỹ năng): Kỹ năng và năng lực của nhân viên.
 • Style (Phong cách): Phong cách lãnh đạo và cách làm việc của tổ chức.
 • Staff (Nhân sự): Người lao động và nhân viên của tổ chức.

7 yếu tố trong mô hình 7s của Mckinsey 

Mô hình 7S của McKinsey bao gồm 7 yếu tố quan trọng dưới đây

Strategy (Chiến lược)

Strategy đề cập đến kế hoạch tổng thể mà tổ chức sử dụng để định hình và đạt được mục tiêu của mình. Một chiến lược tốt thường bao gồm các yếu tố sau:

 • Mục tiêu và mục đích: Xác định rõ ràng mục tiêu và mục đích của tổ chức trong dài hạn và ngắn hạn.
 • Phân tích môi trường: Đánh giá cẩn thận các yếu tố bên ngoài và bên trong ảnh hưởng đến tổ chức. Bao gồm cả cơ hội và thách thức.
 • Lập kế hoạch: Xây dựng các kế hoạch chi tiết để đạt được mục tiêu và mục đích đã đặt ra. Bao gồm cả các bước cụ thể và nguồn lực cần thiết.
 • Định vị cạnh tranh: Xác định cách tổ chức sẽ khác biệt và cạnh tranh trong thị trường. Hoặc ngành công nghiệp của mình.
 • Đổi mới: Khuyến khích và hỗ trợ sự sáng tạo và đổi mới trong các hoạt động và sản phẩm của tổ chức.

Structure (Cơ cấu tổ chức)

Là một trong bảy yếu tố quan trọng mà tổ chức cần xem xét để đạt được hiệu suất và thành công. Cơ cấu tổ chức liên quan đến cách mà tổ chức được tổ chức. Và sắp xếp để thực hiện các hoạt động và đạt được mục tiêu. Một cơ cấu tổ chức hiệu quả thường bao gồm các yếu tố sau:

 • Phân chia trách nhiệm và quyền lực: Xác định rõ ràng các nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền lực của từng bộ phận và cá nhân trong tổ chức.
 • Cấu trúc tổ chức: Xác định cách mà các bộ phận và đơn vị trong tổ chức được tổ chức và liên kết với nhau. Bao gồm cả cấp bậc quản lý và cấu trúc chức năng.
 • Mức độ tập trung quyết định: Xác định mức độ tập trung hoặc phân tán quyết định trong tổ chức.
 • Linh hoạt: Mức độ mà cơ cấu tổ chức có thể thích ứng và điều chỉnh để đáp ứng các yêu cầu và thay đổi của môi trường.
 • Kích thước: Kích thước của các bộ phận và đơn vị trong tổ chức, cũng như quy mô tổng thể của tổ chức.

Systems (Hệ thống)

Đóng vai trò đảm bảo rằng các hoạt động được thực hiện một cách hiệu quả và phù hợp với mục tiêu tổ chức. Dưới đây là một số yếu tố cụ thể của hệ thống mà doanh nghiệp cần xem xét

blank

Xem thêm Dr Biz đánh giá sức khoẻ doanh nghiệp

 • Hệ thống quy trình làm việc: Đây là chuỗi các bước mà nhân viên phải tuân theo để hoàn thành một nhiệm vụ cụ thể. Quy trình này có thể bao gồm từ việc xác định yêu cầu, phân công nhiệm vụ, đến kiểm tra và đánh giá kết quả.
 • Hệ thống quy định và chính sách: Là các hướng dẫn và quy tắc mà nhân viên phải tuân theo khi hoạt động trong tổ chức. Chúng có thể liên quan đến vấn đề như bảo mật thông tin, quản lý nhân sự, hoặc chất lượng sản phẩm.
 • Hệ thống thông tin: Bao gồm cả phần mềm và cơ sở hạ tầng công nghệ mà tổ chức sử dụng để quản lý thông tin và dữ liệu. Điều này có thể bao gồm hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning). Hệ thống CRM (Customer Relationship Management). Và các công cụ khác để hỗ trợ quản lý và hoạt động kinh doanh.

Shared Values (Giá trị chung)

Shared Values là những nguyên tắc, niềm tin và giá trị cốt lõi. Là điều mà tất cả các thành viên trong tổ chức chia sẻ và tin tưởng. Đây là yếu tố quan trọng giúp hình thành và duy trì văn hóa tổ chức. Cũng như định hình cách thức mà nhân viên làm việc với nhau và với khách hàng. Một số điểm cần lưu ý về giá trị chung bao gồm:

 • Nhận thức và cam kết: Giá trị chung phản ánh sự nhất quán và cam kết của tất cả các thành viên trong tổ chức. Họ ứng xử theo các nguyên tắc và niềm tin chung. Điều này tạo ra một cảm giác đồng thuận và hỗ trợ cho mục tiêu và nhiệm vụ của tổ chức.
 • Định hình văn hóa tổ chức: Giá trị chung chịu trách nhiệm định hình và tạo ra văn hóa tổ chức. Chúng tạo ra một môi trường làm việc mà các nhân viên cảm thấy kỳ vọng, động viên và đồng điệu với nhau.
 • Hướng dẫn hành động: Giá trị chung thường là cơ sở cho việc hướng dẫn hành động và ra quyết định trong tổ chức. Chúng định rõ những gì được coi là quan trọng và đúng đắn. Giúp các thành viên hành động một cách nhất quán và phù hợp.
 • Thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo: Giá trị chung có thể thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo. Bằng cách khuyến khích nhân viên tìm kiếm cách tiếp cận mới và đột phá để đạt được mục tiêu của tổ chức.

Style (Phong cách lãnh đạo)

Phong cách lãnh đạo ảnh hưởng đến văn hóa tổ chức và cách mà nhân viên làm việc với nhau. Điều này bao gồm cả cách mà lãnh đạo giao tiếp, ra quyết định, tạo động viên và thúc đẩy sự phát triển cá nhân trong tổ chức. Dưới đây là một số phong cách lãnh đạo phổ biến:

 • Lãnh đạo định hướng: Lãnh đạo định hướng tập trung vào việc xác định mục tiêu rõ ràng. Và hướng dẫn nhân viên làm việc theo hướng đó. Họ thường là người định hướng và định hình chiến lược dài hạn của tổ chức.
 • Lãnh đạo cộng tác: Lãnh đạo cộng tác tôn trọng ý kiến của mọi người trong tổ chức. Họ thúc đẩy sự hợp tác và làm việc nhóm. Họ thường tạo ra một môi trường mà mọi người cảm thấy được đánh giá và động viên.
 • Lãnh đạo truyền cảm hứng: Lãnh đạo truyền cảm hứng tạo ra một môi trường năng động và đầy động lực. Họ thường đặt ra mục tiêu cao và thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới trong tổ chức.
 • Lãnh đạo quản lý: Lãnh đạo quản lý tập trung vào việc quản lý hoạt động hàng ngày của tổ chức. Họ thường là người tổ chức, có khả năng quản lý thời gian và nguồn lực hiệu quả.
 • Lãnh đạo trách nhiệm xã hội: Lãnh đạo trách nhiệm xã hội tập trung vào việc xây dựng một tổ chức có ảnh hưởng tích cực đối với cộng đồng và môi trường. Họ thường đặt ra các mục tiêu liên quan đến bền vững và trách nhiệm xã hội.

Staff (Nhân sự)

Nhân sự là một trong những tài nguyên quan trọng nhất của một tổ chức. Và có vai trò quyết định đến thành công của tổ chức đó. Một số điểm quan trọng liên quan đến yếu tố nhân sự.

 • Tuyển dụng và lựa chọn: Quá trình tuyển dụng và lựa chọn nhân sự là quan trọng. Để đảm bảo rằng tổ chức có được những người tài năng, có kỹ năng và phù hợp với văn hóa tổ chức.
 • Phát triển và đào tạo: Đầu tư vào việc phát triển và đào tạo nhân viên giúp nâng cao năng lực và hiệu suất làm việc của họ. Điều này có thể bao gồm cả khóa học, hội thảo, chương trình đào tạo nội bộ và các cơ hội học hỏi khác.
 • Đánh giá hiệu suất: Cung cấp phản hồi và đánh giá đúng đắn về hiệu suất làm việc của nhân viên giúp họ cải thiện và phát triển. Điều này có thể bao gồm cả việc thiết lập mục tiêu, đánh giá định kỳ và phản hồi liên tục.
 • Quản lý hiệu suất và thăng tiến: Các hệ thống và chính sách liên quan đến quản lý hiệu suất và thăng tiến. Giúp đảm bảo rằng nhân viên được công bằng và công nhận về đóng góp của họ vào tổ chức.

Skills (Kỹ năng)

Yếu tố Skills đề cập đến kỹ năng và năng lực của nhân viên trong tổ chức. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng tổ chức có những người có đủ kỷ năng. Từ đó họ thực hiện tốt công việc của mình và đạt được mục tiêu đã đề ra. Các khía cạnh của yếu tố kỹ năng bao gồm:

 • Kỹ năng chuyên môn: Đây là các kỹ năng cụ thể liên quan đến lĩnh vực làm việc của mỗi nhân viên. Ví dụ, trong lĩnh vực kỹ thuật, kỹ năng chuyên môn có thể bao gồm kiến thức về lập trình, kỹ năng kỹ thuật, hoặc kiến thức về quản lý dự án.
 • Kỹ năng mềm: Bên cạnh kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm cũng rất quan trọng. Đây là những kỹ năng không thuộc về lĩnh vực chuyên môn như kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian, và giải quyết vấn đề.
 • Kỹ năng lãnh đạo: Trong một số trường hợp, các nhân viên có thể cần có kỹ năng lãnh đạo để dẫn dắt nhóm làm việc. Hoặc đảm nhận các vị trí quản lý.
 • Kỹ năng tự học và phát triển bản thân: Trong một thế giới thay đổi nhanh chóng, đây là yếu tố rất quan trọng. Các nhân viên cần có khả năng tự học và thích nghi với những thay đổi.
 • Phát triển kỹ năng: Tổ chức cần cung cấp các cơ hội và nguồn lực để phát triển kỹ năng cho nhân viên. Thông qua đào tạo, hỗ trợ từ cấp quản lý và chính sách khuyến khích phát triển cá nhân.

Lợi ích của mô hình McKinsey 7S

Khi áp dụng mô hình McKinsey 7S, doanh nghiệp có thể nhận được những lợi ích như bao gồm

 • Đánh giá toàn diện: Mô hình 7S xem xét tổ chức từ nhiều góc độ khác nhau. Từ cơ cấu tổ chức và chiến lược đến văn hóa và nhân sự. 
 • Xác định mối liên hệ: Bằng cách phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố. Mô hình 7S giúp doanh nghiệp hiểu được cách mà mỗi yếu tố ảnh hưởng đến nhau và đến hiệu suất doanh nghiệp.
 • Xác định điểm mạnh và điểm yếu: Bằng cách phân tích các yếu tố khác nhau. Doanh nghiệp có thể xác định được những điểm mạnh và điểm yếu của mình. 
 • Hỗ trợ quản lý chiến lược: Mô hình 7S giúp quản lý chiến lược bằng cách tạo ra một khung làm việc. Để đảm bảo rằng các yếu tố cơ bản như chiến lược, cơ cấu tổ chức và hệ thống đều phù hợp và hỗ trợ nhau.
 • Tăng cường hiệu quả tổ chức: Bằng cách cân nhắc và điều chỉnh các yếu tố theo mô hình 7S. Tổ chức có thể tối ưu hóa hoạt động của mình và tăng cường hiệu suất .
 • Hỗ trợ trong quá trình thay đổi: Bằng cách xem xét mỗi yếu tố. Tổ chức có thể hiểu rõ hơn về cách thức thay đổi sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống và nhân viên.

Hạn chế của mô hình McKinsey 7S

 • So sánh chiến lược hiện tại của một tổ chức với chiến lược của một tổ chức đang hoạt động tốt hơn nhiều hoặc lớn hơn nhiều có thể gây hiểu lầm. Vì mô hình 7s không xem xét các yếu tố như quản lý rủi ro, cơ hội và phần thưởng khi so sánh. 
 • Mô hình 7s của Mckinsey cũng không có sự cân nhắc thích hợp về môi trường, văn hóa và các yếu tố khác trong tổ chức. 
 • Khung McKinsey 7s đòi hỏi người thực hiện phải có kiến ​​thức sâu sắc. Họ phải hiểu về môi trường kinh doanh và công ty để triển khai đúng cách. Nếu không có kiến ​​thức đúng đắn về các điều kiện cạnh tranh của thị trường. Sẽ không có cách nào dự đoán được liệu các thay đổi được lập kế hoạch sẽ mang lại lợi nhuận hay không.

Quy trình áp dụng triển khai mô hình 7S McKinsey

blankXem thêm Đào tạo Lãnh đạo & Quản lý

Bước 1: Phân tích thực trạng doanh nghiệp hiện tại

Để áp dụng thành công mô hình 7S. Trước hết bạn cần phải tìm hiểu thực trạng, tình hình hiện tại của doanh nghiệp. Sự liên quan đến 7 yếu tố đã liệt kê ở phía trên và phân tích chúng thật kỹ lưỡng. 

Bạn có thể theo dõi và trả lời các câu hỏi được đề xuất dưới đây để kiểm tra tình trạng doanh nghiệp mình

1.1. Chiến lược

– Mục tiêu chiến lược của công ty bạn là gì?

– Bạn sử dụng các nguồn lực và khả năng của mình như thế nào để đạt được điều đó?

– Điều gì làm cho bạn nổi bật so với đối thủ cạnh tranh?

– Làm thế nào để bạn cạnh tranh trên thị trường?

– Làm thế nào để bạn có kế hoạch thích ứng khi đối mặt với các thay đổi trong thị trường?

1.2. Cấu trúc

– Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp bạn là gì?

– Ai là người đưa ra các quyết định? Ai báo cáo cho ai?

– Các quyết định được đưa ra ở các cấp quản lý cao nhất tại các trụ sở chính hoặc công ty mẹ? Hay được thực hiện ở các cấp quản thấp hơn trong hệ thống quan lý?

– Thông tin được chia sẻ trong toàn bộ công ty của bạn như thế nào?

1.3. Hệ thống

– Đâu là những hoạt động của doanh nghiệp bạn?

– Làm thế nào để bạn theo dõi tiến độ công việc?

– Đâu là quy trình và quy tắc mà các đội nhóm trong doanh nghiệp bạn tuân thủ để luôn đi đúng hướng?

1.4. Kỹ năng

– Năng lực cốt lõi của doanh nghiệp bạn để tạo lợi thế cạnh tranh là gì? 

– Doanh nghiệp bạn có lỗ hổng kỹ năng nào hay không?

– Nhân sự có đủ kỹ năng để thực hiện công việc của họ không?

– Bạn làm gì để theo dõi, đánh giá và cải thiện kỹ năng nhân sự?

1.5. Nhân viên

– Doanh nghiệp bạn có bao nhiêu nhân viên?

– Doanh nghiệp bạn yêu cầu những gì ở một nhân sự trong thời điểm hiện tại?

– Nhân sự của bạn có đang thiếu bất kỳ kỹ năng nào so với điều yêu cầu của doanh nghiệp bạn không?

– Bạn cần phải làm gì để giải quyết chúng?

1.6. Phong cách

– Phong cách quản lý ở doanh nghiệp bạn như thế nào?

– Làm thế nào để các nhân viên làm quen với phong cách quản lý của doanh nghiệp bạn?

– Nhân viên của bạn đang cạnh tranh hay hợp tác khi làm việc?

– Sản phẩm, nhiệm vụ, hành vi nào sẽ được lãnh đạo khen thưởng?

1.7. Giá trị chia sẻ

– Sứ mệnh và tầm nhìn của doanh nghiệp bạn là gì?

– Giá trị lý tưởng và thực tế của doanh nghiệp bạn là gì?

– Các giá trị cốt lõi của doanh nghiệp bạn là gì?

– Làm thế nào để công ty kết hợp những giá trị này trong các hoạt động hàng ngày?

blank

Xem thêm Đào tạo Mini MBA thực chiến

Bước 2: Xác định mục tiêu mà doanh nghiệp muốn đạt được

Xác định mục tiêu doanh nghiệp bạn muốn đạt được trong tương lai. Và tối ưu thiết kế tổ chức bằng sự trợ giúp của ban quản lý cấp cao. Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng đặt mục tiêu hơn. Và đưa ra một kế hoạch hành động vững chắc để thực hiện các chiến lược.

Vì ban đầu, nhiều khả năng, bạn vẫn sẽ chưa biết đâu là thứ mình muốn đạt được. Nên bạn sẽ phải thu thập dữ liệu và có cái nhìn rộng hơn về thị trường. Bằng cách nghiên cứu đối thủ cạnh tranh và cách họ phản ứng với những sự thay đổi của tổ chức.

Bước 3: Xây dựng kế hoạch hành động (Action Plan)

Ở bước này, doanh nghiệp cần xác định những mục nào cần được thiết kế, sắp xếp lại. Và công ty bạn sẽ thực hiện điều đó như thế nào hoặc bằng các phương án nào. Kết quả của bước này là một bản kế hoạch hành động. Nó liệt kê chi tiết các bước cụ thể hơn để đạt được mục tiêu mong muốn.

Bước 4: Triển khai kế hoạch hành động

Kế hoạch hành động có thành công hay không phụ thuộc vào người triển khai chúng. Vì vậy, bạn cần chắc chắn đã giao nhiệm vụ cho đúng nhân viên. Để họ có thể phát huy tối đa thế mạnh của mình từ đó giúp doanh nghiệp đạt được thành công. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể thuê các chuyên gia để tư vấn và hướng dẫn thực hiện quá trình trên.

Bước 5: Kiểm tra và điều chỉnh 7 yếu tố trong mô hình cho phù hợp

7 yếu tố được liệt kê trong mô hình 7S của McKinsey có thể thường xuyên thay đổi. Nên việc kiểm tra và xem xét chúng định kỳ là hoạt động cần thiết. Bởi mỗi thay đổi trong một nhân tố sẽ ảnh hưởng đến tất cả các yếu tố còn lại. Điều này buộc bạn phải xây dựng lại một mô hình, tổ chức mới. 

Ví dụ về doanh nghiệp ứng dụng mô hình 7s 

 • Strategy: McDonald’s đã giành được một thị phần đáng kể thông qua phương pháp tiếp cận dẫn đầu về chi phí.
 • Structure: McDonald’s tập trung vào cấu trúc phẳng. Nhân viên làm việc như một nhóm gắn bó. Và dễ dàng tiếp cận với quản lý cấp cao nếu có các yêu cầu. 
 • Systems: McDonald’s được biết đến với việc liên tục đổi mới để giảm thời gian chờ đợi. Và làm cho toàn bộ chuỗi cung ứng và sản xuất của mình hiệu quả hơn. Chẳng hạn như ứng dụng McDonalds mới và các ki-ốt tự đặt hàng.
 • Shared Values: McDonald’s hướng tới tính chính trực cao. Phục vụ nhiều đối tượng khách hàng. Thuê nhân viên từ các nền tảng khác nhau. Khuyến khích tinh thần đồng đội và cuối cùng. Mang lại một số lợi nhuận cho cộng đồng bằng các giá trị cốt lõi như Phục vụ, Hòa nhập, Chính trực, Cộng đồng và Gia đình.
 • Style: McDonald’s thúc đẩy phong cách lãnh đạo có sự tham gia của những người cao niên với các nhân viên ở các cấp độ khác nhau. Để tìm kiếm phản hồi của họ nhằm cải thiện hoạt động và giải quyết xung đột.
 • Staff: Với hơn 210.000 nhân viên. McDonald’s là một trong những nhà tuyển dụng lớn nhất trên thế giới.
 • Skills: McDonald’s thường xuyên đào tạo để cung cấp trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng và nhận các sự phản hồi của nhân viên.

Tổng kết

Hy vọng bạn đã nắm rõ mô hình 7s McKinsey qua bài viết phía bên trên. Cũng như có cho mình sự chọn lựa mô hình đúng đắn và phù hợp với doanh nghiệp mà bạn đang phát triển. Mô hình 7s nếu được vận dụng đúng cách sẽ mang tới những hiệu quả tuyệt vời cho công ty. . Nếu quý doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo, hướng dẫn sử dụng các công cụ phân tích để hoạch định chiến lược kinh doanh, hãy liên hệ ngay với Apexcorp nhé.

Xem thêm: Tư vấn và Đào tạo doanh nghiệp

APEXCORP – CHUYÊN GIA TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH & QUẢN TRỊ

Trụ sở: 88A Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Văn phòng tư vấn: Business Center, Masteri Thảo Điền, P. Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, HCM

Hotline: 0903 25 55 25

Email: info@apex.edu.vn

Website: apex.edu.vn

Fanpage: Bác sỹ doanh nghiệp Dr Biz

Bảng giá dịch vụ Apexcorp - Linh hoạt theo từng nhu cầu

Bất kể doanh nghiệp bạn lớn hay nhỏ, Apexcorp có mức giá phù hợp cho từng nhu cầu của bạn. Hãy lựa chọn gói dịch vụ phù hợp hoặc liên hệ với Apexcorp

Hỗ trợ

Miễn phí
 • Không giới hạn số cuộc gọi tương tác
 • Chuyên gia tư vấn 2 giờ tại Apexcorp
 • Khảo sát nhu cầu tại DN
 • Đề xuất ý tưởng giải pháp
 • Hỗ trợ 24/7

Dr. Biz - Bác sỹ doanh nghiệp

150 triệu đ/gói
 • Khảo sát thực tế hoạt động
 • Phỏng vấn BOD, CEO, quản lý
 • Phân tích, đánh giá thực trạng
 • Kết quả chẩn đoán & tư vấn giải pháp
 • Hỗ trợ 24/7

Tư vấn doanh nghiệp

6 triệu đ/buổi
 • Khảo sát thực tế
 • Chuẩn bị kế hoạch, biểu mẫu
 • Phỏng vấn đội ngũ, khách hàng
 • Phân tích đánh giá
 • Họp, trình bày

Đào tạo

10 triệu đ/ngày
 • Khảo sát XD nội dung bài giảng
 • Thù lao giảng viên
 • Không bao gồm chi phí phòng học
 • Không bao gồm chi phí logistic
 • Hỗ trợ sau đào tạo

Liên hệ với chúng tôi

  Call Now