Ant Consult hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp phát triển và gặt hái thành công bằng cách vạch định các kế hoạch, tư vấn về các chiến lược kinh doanh, giúp cải tổ đội ngũ nhân lực.

Phát triển vượt bật

Ant Consult hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp phát triển và gặt hái thành công bằng cách vạch định các kế hoạch, tư vấn về các chiến lược kinh doanh, giúp cải tổ đội ngũ nhân lực.

Hoạch định chiến lược

Ant Consult hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp phát triển và gặt hái thành công bằng cách vạch định các kế hoạch, tư vấn về các chiến lược kinh doanh, giúp cải tổ đội ngũ nhân lực.

Quản lý tài chính

Ant Consult hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp phát triển và gặt hái thành công bằng cách vạch định các kế hoạch, tư vấn về các chiến lược kinh doanh, giúp cải tổ đội ngũ nhân lực.

Quản lý tài chính

Ant Consult hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp phát triển và gặt hái thành công bằng cách vạch định các kế hoạch, tư vấn về các chiến lược kinh doanh, giúp cải tổ đội ngũ nhân lực.

Vận hành tổ chức

Ant Consult hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp phát triển và gặt hái thành công bằng cách vạch định các kế hoạch, tư vấn về các chiến lược kinh doanh, giúp cải tổ đội ngũ nhân lực.

Bảng giá dịch vụ Ant Consult Linh hoạt theo từng nhu cầu

Bất kể doanh nghiệp bạn lớn hay nhỏ, Ant Consult có mức giá phù hợp cho từng nhu cầu của bạn. Hãy lựa chọn gói dịch vụ Ant Consult phù hợp hoặc liên hệ với Ant Consult Support Team!

Miễn phí

Miễn phí
 • Không giới hạn số cuộc tương tác
 • Xem thông tin 5 user
 • 1 Rule phân phối hội thoại
 • 0 Phân khúc khách hàng
 • Hỗ trợ 24/7

Cơ bản

150.000
 • Không giới hạn số cuộc tương tác
 • Không giới hạn xem User
 • 3 Rules phân phối hội thoại
 • 0 Phân khúc khách hàng
 • Hỗ trợ 24/7

Nâng cao

250.000
 • Không giới hạn số cuộc tương tác
 • Không giới hạn xem User
 • Không giới hạn Rules
 • 20 Phân khúc khách hàng
 • Hỗ trợ 24/7

Cao cấp

350.000
 • Không giới hạn số cuộc tương tác
 • Không giới hạn xem User
 • Không giới hạn Rules
 • 50 Phân khúc khách hàng
 • Hỗ trợ 24/7

Contact us