Hotline

0903 255 525

Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ triển khai công việc cho doanh nghiệp khởi sự kinh doanh

Apexcorp

Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ triển khai công việc cho doanh nghiệp khởi sự kinh doanh

Apexcorp

Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ triển khai công việc cho doanh nghiệp khởi sự kinh doanh

DOANH NGHIỆP BẠN CÓ XÁC ĐỊNH ĐƯỢC TẦM NHÌN VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CHƯA?

DOANH NGHIỆP BẠN CÓ XÂY DỰNG ĐƯỢC MÔ HÌNH KINH DOANH HIỆU QUẢ CHƯA?

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC CÓ CỤ THỂ VÀ CÓ THỂ ĐO LƯỜNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KHÔNG?

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ NÒNG CỐT CỦA DOANH NGHIỆP BẠN CÓ PHỐI HỢP CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ KHÔNG?

GÓI DỊCH VỤ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP KHỞI SỰ KINH DOANH

PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CẠNH TRANH & NỘI BỘ

✪ PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG & CẠNH TRANH

✪ PHÂN TÍCH NỘI BỘ VÀ CÁC NĂNG LỰC CẠNH TRANH

✪ KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG, PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA

ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN & KÈM CẶP

✪ THAY ĐỔI BẢN THÂN & NÂNG TẦM TƯ DUY

✪ KIẾN THỨC KINH DOANH ỨNG DỤNG & KỸ NĂNG MỀM

✪ RÈN LUYỆN CÁC THÓI QUEN TẠO THÀNH CÔNG

XÚC TIẾN GỌI VỐN ĐẦU TƯ

✪ ĐẦU TƯ VỐN MỒI GIAI ĐOẠN KHỞI SỰ

✪ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN TĂNG TRƯỞNG

✪ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN

SẢN PHẨM BÀN GIAO CHO KHÁCH HÀNG

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC

✪ SỨ MỆNH, TẦM NHÌN, GIÁ TRỊ CỐT LÕI                               

✪ XÁC ĐỊNH CÁC MỤC TIÊU TÀI CHÍNH & PHI TÀI CHÍNH     

✪ XÁC ĐỊNH NĂNG LỰC LÕI & LỢI THẾ CẠNH TRANH

XÁC ĐỊNH MÔ HÌNH KINH DOANH

✪ ĐẦU VÀO: NHÀ CUNG CẤP/ NGUỒN LỰC/ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG

✪ QUÁ TRÌNH: SẢN XUẤT/ SẢN PHẨM/ CHUỖI CUNG ỨNG

✪ ĐẦU RA: MARKETING & BÁN HÀNG/ KHÁCH HÀNG/ DÒNG TIỀN

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC & QUẢN TRỊ

✪ KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC THEO TỪNG GIAI ĐOẠN              

✪ MARKETING THƯƠNG HIỆU & PHÁT TRIỂN KÊNH BÁN HÀNG

✪ QUY CHẾ QUẢN TRỊ & CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY KINH DOANH

PHÍ DỊCH VỤ TƯ VẤN & THỜI GIAN THỰC HIỆN

Phí tư vấn trọn gói: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng)
Thời gian triển khai: 2 tháng

 

THẠC SỸ NGUYỄN PHONG PHÚ –

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA TƯ VẤN

Thạc sỹ Nguyễn Phong Phú – Chuyên môn & Kinh nghiệm

✪ Chuyên gia tư vấn xây dựng Chiến lược kinh doanh – Hệ thống vận hành – Hệ thống đánh giá hiệu quả công việc 

✪ Chuyên gia đào tạo chiến lược cạnh tranh, chiến lược markeing

✪ Chuyên gia đào tạo tư duy, kỹ năng lãnh đạo và phát triển tiềm thức

LIÊN HỆ APEXCORP

Trụ sở: 88A Nguyễn Trọng Tuyển P.8, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: 0903 25 55 25

Email: info@apex.edu.vn

Website: https://apex.edu.vn 

Call Now

error: Content is protected !!