Hotline

0903 255 525

Đào tạo nhân viên và Quản lý nhóm

Apexcorp

Đào tạo nhân viên và Quản lý nhóm

Apexcorp

Đào tạo nhân viên và Quản lý nhóm

CÔNG TY BẠN CÓ CHUYÊN GIA XÂY DỰNG MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC & KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN?

CÔNG TY BẠN CÓ CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH ĐỐI TƯỢNG & THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO?

CÔNG TY BẠN CÓ CHUYÊN GIA BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH, BIỂU MẪU, CÔNG CỤ TRỰC QUAN & GIẢNG DẠY?

CÔNG TY BẠN CÓ CHUYÊN GIA TRIỂN KHAI CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG & TIẾT KIỆM?

CÔNG TY BẠN CÓ CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC & HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC SAU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO?

CÔNG TY BẠN CÓ CẦN CHUYÊN GIA TƯ VẤN XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU RIÊNG?

Apexcorp đào tạo nhân viên và quản lý nhóm

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO MARKETING & BÁN HÀNG

✪ PHÂN TÍCH & DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG

✪ PHÂN TÍCH HÀNH VI MUA HÀNG CỦA KHÁCH HÀNG

✪ TƯ DUY ĐỔI MỚI TRONG MARKETING & BÁN HÀNG

✪ LẬP KẾ HOẠCH & TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH MARKETING

✪ THIẾT LẬP & QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI

✪ XÂY DỰNG & QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG

✪ BÁN HÀNG CHO NHÀ PHÂN PHỐI

✪ BÁN HÀNG & CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG LÀM VIỆC HIỆU QUẢ

✪ TẠO DỰNG & QUẢN LÝ NHÓM LÀM VIỆC

✪ QUẢN LÝ & SỬ DỤNG THỜI GIAN HIỆU QUẢ

✪ ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ CẢM XÚC TRONG CÔNG VIỆC

✪ HƯỚNG DẪN & KÈM CẶP NHÂN VIÊN

✪ KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT TRONG NHÓM LÀM VIỆC

✪ KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHUYÊN NGHIỆP

✪ KỸ NĂNG TRÌNH BÀY & THUYẾT TRÌNH HIỆU QUẢ

✪ KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG

THẠC SỸ NGUYỄN PHONG PHÚ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA APEXCORP 

LIÊN HỆ APEXCORP

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN, ĐÀO TẠO & XÚC TIẾN ĐẦU TƯ APEX

Trụ sở: 88A Nguyễn Trọng Tuyển P.8, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: 0903 25 55 25

Email: info@apex.edu.vn

Website: https://apex.edu.vn 

Call Now

error: Content is protected !!