Hotline

0903 255 525

Đào tạo Lãnh đạo và Quản lý

Apexcorp

Đào tạo Lãnh đạo và Quản lý

Apexcorp

Đào tạo Lãnh đạo và Quản lý

CÔNG TY BẠN CÓ CHUYÊN GIA XÂY DỰNG MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC & KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHO ĐỘI NGŨ?

CÔNG TY BẠN CÓ CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH ĐỐI TƯỢNG & THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO?

CÔNG TY BẠN CÓ CHUYÊN GIA BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH, BIỂU MẪU, CÔNG CỤ TRỰC QUAN & GIẢNG DẠY?

CÔNG TY BẠN CÓ CHUYÊN GIA TRIỂN KHAI CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG & TIẾT KIỆM?

CÔNG TY BẠN CÓ CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC & HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC SAU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO?

CÔNG TY BẠN CÓ CẦN CHUYÊN GIA TƯ VẤN XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU RIÊNG?

Apexcorp đào tạo nhân viên và quản lý nhóm

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO

✪ NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO & XÂY DỰNG HÌNH ẢNH NHÀ LÃNH ĐẠO

✪ LÃNH ĐẠO BẰNG TRÍ TUỆ CẢM XÚC

✪ KỸ NĂNG GÂY ẢNH HƯỞNG, TẠO DỰNG NIỀM TIN

✪ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU NHÀ LÃNH ĐẠO

✪ KHUYẾN KHÍCH, TẠO ĐỘNG LỰC CHO CẤP DƯỚI

✪ TƯ DUY NHÀ DOANH NGHIỆP THÀNH CÔNG

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO KIẾN THỨC QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

✪ XÂY DỰNG & QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC CÔNG TY

✪ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC & THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG (BSC & KPI)

✪ QUẢN TRỊ RỦI RO & KHỦNG HOẢNG

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO KIẾN THỨC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

✪ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH & RA QUYẾT ĐỊNH DỰA TRÊN THÔNG TIN TÀI CHÍNH

✪ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

✪ KIỂM SOÁT TÀI CHÍNH NỘI BỘ

✪ DỰ TOÁN & QUẢN LÝ NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG

✪ QUẢN LÝ & THU HỒI CÔNG NỢ

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MARKETING & SALES

✪ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC MARKETING

✪ CHIẾN LƯỢC DẪN ĐẦU TRONG MARKETING & BÁN HÀNG

✪ TƯ DUY ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO TRONG MARKETING & BÁN HÀNG

✪ CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU

✪ ỨNG DỤNG BSC & KPI TRONG QUẢN TRỊ BÁN HÀNG

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO KIẾN THỨC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

✪ CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

✪ XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC & LỘ TRÌNH THĂNG TIẾN

✪ MÔ HÌNH NHÂN SỰ & XU HƯỚNG MỚI TRONG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

✪ QUẢN TRỊ NHÂN TÀI

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ DỰ ÁN & SỰ THAY ĐỔI

✪ QUẢN TRỊ DỰ ÁN

✪ LẬP KẾ HOẠCH & TỔ CHỨC CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ

✪ QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI

✪ ĐỔI MỚI & SÁNG TẠO ĐỂ DẪN ĐẦU TRONG KINH DOANH

✪ TẠO DỰNG & DUY TRÌ VĂN HÓA ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG DOANH NGHIỆP

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM

✪ KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ & RA QUYẾT ĐỊNH

✪ KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT

✪ KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH

✪ HƯỚNG DẪN, KÈM CẶP & PHÁT TRIỂN CẤP DƯỚI

✪ KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH & NÓI CHUYỆN TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG

THẠC SỸ NGUYỄN PHONG PHÚ – CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA APEXCORP 

LIÊN HỆ APEXCORP

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN, ĐÀO TẠO & XÚC TIẾN ĐẦU TƯ APEX

Trụ sở: 88A Nguyễn Trọng Tuyển P.8, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: 0903 25 55 25

Email: info@apex.edu.vn

Website: https://apex.edu.vn 

Call Now

error: Content is protected !!