Hotline

0903 255 525

Chiến lược nhân sự

Apexcorp

Chiến lược nhân sự

Apexcorp

Chiến lược nhân sự

Chiến lược nhân sự

Chiến lược nhân sự được hiểu là gì?

Có nhiều cách tiếp cận chiến lược nhân sự. Để phục vụ cho việc xác định quy trình và công cụ xây dựng chiến lược nhân sự. Nó được hiểu là một hệ thống các chính sách và hoạt động nguồn nhân lực được thiết kế cho các nhóm nguồn nhân lực. Hoặc nhóm công việc cụ thể trong doanh nghiệp. Nhằm đáp ứng và thực hiện các mục tiêu chiến lược cũng như hiệu quả hoạt động ở cấp độ công việc và tổ chức. 

Quy trình xây dựng chiến lược nhân sự

Quá trình xây dựng chiến lược nhân sự thông thường gồm 3 bước như sau:

1. Bước 1: Phân tích ngành

Hiểu biết các xu hướng thay đổi của ngành đóng vai trò quan trọng trong việc dự báo yêu cầu đối với nguồn nhân lực. Những điểm chính trong phân tích ngành là xu hướng tăng trưởng của ngành. Xu hướng thay đổi trong thị hiếu của khách hàng. Sự phân hoá thị trường, xu hướng cạnh tranh giữa các đối thủ trong ngành.

 • Xu hướng tăng trưởng của ngành sẽ ảnh hưởng đến sự thiếu hụt hoặc dư thừa nhân lực trong tương lai. Trong những ngành có tốc độ tăng trường cao, các doanh nghiệp sẽ mở rộng sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp phải tái cơ cấu, cải thiện năng suất lao động. Hoặc cắt giảm nhân sự để đảm bảo khả năng cạnh tranh bằng giá thành.
 • Xu hướng thay đổi trong thị hiếu của khách hàng cũng như cơ cấu khách hàng sẽ đặt ra yêu cầu điều chỉnh về mô hình kinh doanh. Giá trị cung cấp cho khách hàng và chiến lược kinh doanh. Những thay đổi này sẽ đặt ra những yêu cầu về những kỹ năng hoặc năng lực mới của nhân viên.
 • Xu hướng cạnh tranh trong ngành bao gồm sự thay đổi về bản chất lợi thế cạnh tranh. Nguồn lực cạnh tranh, tương quan cung cầu. Sự thay đổi này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những yêu cầu đối với nguồn nhân lực trong tương lai của doanh nghiệp – yếu tố trung tâm của chiến lược nhân sự

2. Bước 2: Phân tích chiến lược, chuỗi giá trị, quy trình cốt lõi

Chiến lược nhân sự là một công cụ để thực hiện chiến lược kinh doanh. Hoặc hiện thực hoá định hướng/mục tiêu của doanh nghiệp. Yêu cầu đối với việc làm rõ chiến lược, chuỗi giá trị và các quy trình cốt lõi là phải đưa ra được cơ sở để doanh nghiệp phân loại được các nhóm nguồn nhân lự. Đồng thời xác định được các yêu cầu đối với mỗi nhóm nguồn nhân lực để doanh nghiệp có thể phát triển các chiến lược cụ thể. Quản lý và phát triển các nhóm nguồn nhân lực này.

Làm rõ định hướng/chiến lược của doanh nghiệp 

 • Mục tiêu chiến lược
 • Doanh nghiệp theo đuổi chiến lược tăng trưởng, ổn định, tái cấu trúc, hay cắt giảm quy mô?
 • Doanh nghiệp sẽ tham ra lĩnh vực mới nào? Lĩnh vực nào doanh nghiệp cần duy trì hoặc rút khỏi ngành?
 • Doanh nghiệp tập trung vào sản phẩm, khách hàng mục tiêu, khu vực thị trường, hoặc công đoạn nào trong chuỗi giá trị ngành?
 • Doanh nghiệp cạnh tranh bằng giá thành thấp, chất lượng cao hay đổi mới sáng tạo?
 • Năng lực cốt lõi nào doanh nghiệp cần xây để giúp doanh nghiệp đạt được lợi thế cạnh tranh. Chức năng/quy trình trong chuỗi giá trị đối với việc tạo giá trị cho khách hàng và lợi thế chiến lược.

3. Bước 3: Phân loại và xác định các nhóm nhân lực quan trọng

Mỗi chiến lược kinh doanh có các yêu cầu năng lực và quy trình khác nhau. Do đó có các yêu cầu khác nhau đối với từng nhóm nhân lực trong doanh nghiệp. Khi xây dựng chiến lược nhân sự, doanh nghiệp sẽ phải thiết kế các chính sách nguồn nhân lực khác nhau cho mỗi nhóm nhân lực. Đảm bảo sự phù hợp với yêu cầu từ phía chiến lược kinh doanh.

Một trong những công cụ tốt nhất để phân nhóm nguồn nhân lực của doanh nghiệp là Ma trận Giá trị. Theo mô hình này, nguồn nhân lực của doanh nghiệp được phân nhóm dựa trên thuộc tính giá trị đóng góp vào chiến lược của doanh nghiệp. Mức độ các kiến thức và kỹ năng của nguồn nhân lực được chuyên môn hoá hoặc gắn với đặc thù của doanh nghiệp. Nhóm nguồn nhân lực đóng góp nhiều vào chiến lược doanh nghiệp. Chủ yếu nằm trong các hoạt động chính và trực tiếp đóng góp vào lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

Xem thêm Tư vấn chiến lược Nhân sự

APEXCORP – Chuyên gia tư vấn xây dựng chiến lược kinh doanh

Trụ sở: 88A Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Văn phòng tư vấn: Business Center, Masteri Thảo Điền, P. Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM

Hotline: 0903 25 55 25

Website: apex.edu.vn

Email: info@apex.edu.vn

Bảng giá dịch vụ Apexcorp - Linh hoạt theo từng nhu cầu

Bất kể doanh nghiệp bạn lớn hay nhỏ, Apexcorp có mức giá phù hợp cho từng nhu cầu của bạn. Hãy lựa chọn gói dịch vụ phù hợp hoặc liên hệ với Apexcorp

Hỗ trợ

Miễn phí
 • Không giới hạn số cuộc gọi tương tác
 • Chuyên gia tư vấn 2 giờ tại Apexcorp
 • Khảo sát nhu cầu tại DN
 • Đề xuất ý tưởng giải pháp
 • Hỗ trợ 24/7

Dr. Biz - Bác sỹ doanh nghiệp

150 triệu đ/gói
 • Khảo sát thực tế hoạt động
 • Phỏng vấn BOD, CEO, quản lý
 • Phân tích, đánh giá thực trạng
 • Kết quả chẩn đoán & tư vấn giải pháp
 • Hỗ trợ 24/7

Tư vấn doanh nghiệp

6 triệu đ/buổi
 • Khảo sát thực tế
 • Chuẩn bị kế hoạch, biểu mẫu
 • Phỏng vấn đội ngũ, khách hàng
 • Phân tích đánh giá
 • Họp, trình bày

Đào tạo

10 triệu đ/ngày
 • Khảo sát XD nội dung bài giảng
 • Thù lao giảng viên
 • Không bao gồm chi phí phòng học
 • Không bao gồm chi phí logistic
 • Hỗ trợ sau đào tạo

Liên hệ với chúng tôi

  Call Now