Hotline

0903 255 525

Các sai lầm về tư duy chiến lược của chủ doanh nghiệp nhỏ ở Việt Nam

Apexcorp

Các sai lầm về tư duy chiến lược của chủ doanh nghiệp nhỏ ở Việt Nam

Apexcorp

Các sai lầm về tư duy chiến lược của chủ doanh nghiệp nhỏ ở Việt Nam

Các sai lầm về tư duy chiến lược của chủ doanh nghiệp nhỏ ở Việt Nam

Hiện nay từ mà được các ông chủ doanh nghiệp nhỏ ở Việt Nam sử dụng rất phổ biến trong kinh doanh là chiến lược. Đi đâu cũng nghe nói đến chiến lược kinh doanh, chiến lược bán hàng, chiến lược nhân sự, chiến lược thương hiệu,… nói chung là rất hoành tráng về mặt ngôn từ. Theo công bố của Tổng cục Thống kê thì ngay trong tháng 01/2018 đã có 14.854 doanh nghiệp chết lâm sàng. Lý do chính và được xếp đầu bảng khiến cho số lượng doanh nghiệp phải chết nhiều như vậy, được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng là không có chiến lược. Theo nghiên cứu của người viết thì nguyên nhân khiến cho các ông chủ doanh nghiệp nhỏ có tư duy sai lầm về chiến lược xuất phát từ các yếu tố sau:
          Ÿ Hiểu sai về khái niệm và vai trò của chiến lược
Theo M.Porter – cha đẻ của cuốn sách kinh điển Chiến lược cạnh tranh thì chiến lược là nghệ thuật xây dựng các lợi thế cạnh tranh vững chắc để tấn công và phòng thủ. Chính vì vậy chiến lược là điều đầu tiên phải xây dựng và nó quyết định mô hình kinh doanh, cấu trúc của doanh nghiệp. Thực tế thì các ông chủ doanh nghiệp nhỏ ở Việt Nam có tư duy và cách làm hoàn toàn ngược lại, tức là xây dựng mô hình kinh doanh và cơ cấu tổ chức trước, sau đó tìm chiến lược kinh doanh cho mô hình này. Điều này khiến cho họ cứ mãi loay hoay trong việc sắp xếp cấu trúc tổ chức, tập trung vào các chiến thuật chỉ để ứng phó, giải quyết tình huống trước mắt. Họ không có thời gian và tâm trí để hình dung được bức tranh tương lai doanh nghiệp của mình. Thay vì phải tìm hướng đi cho doanh nghiệp, họ mải mê với việc tiện đâu làm đó, cứ thấy có lợi nhuận trước mắt là làm. Thậm chí khi công ty rơi vào tình trạng chết lâm sàng, họ vẫn chưa nhận thức được sự thất bại của kinh doanh bắt đầu từ sự khủng hoảng chiến lược.
          Ÿ Sai cơ bản về cách làm và công cụ để xây dựng chiến lược
Các ông chủ doanh nghiệp nhỏ ở Việt Nam thường tự một mình nghĩ ra chiến lược và xem đây là một bí mật lớn, không để cho người khác biết. Cách thức để định hình nên một chiến lược thường dựa vào cảm tính, tư duy kinh nghiệm và không có cơ sở phân tích định lượng. Trong khi thực tế để có thể xây dựng được chiến lược kinh doanh đúng đắn, doanh nghiệp cần phải sử dụng trí tuệ của tập thể, đặc biệt phải có sự tham gia sâu của các thành viên hội đồng quản trị và Ban giám đốc điều hành. Các thành viên này phải dành rất nhiều công sức, tâm trí và họ phải học cách sử dụng các công cụ phân tích, hoạch định chiến lược một cách thuần thục. Thậm chí phải dành một khoản ngân sách để tham vấn ý kiến hoặc thuê chuyên gia tư vấn hỗ trợ trong quá trình hoạch định chiến lược.
          Ÿ Kế hoạch thực hiện không có sự gắn kết giữa mục tiêu và việc phải làm để đạt được được mục tiêu
Hình ảnh minh họa cho yếu tố này chính là một người đi ra đường mà không biết đường và cũng chẳng có cái bản đồ chỉ đường. Dòng chảy công việc và dòng chảy thông tin thường được truyền tải theo mệnh lệnh áp đặt từ cấp trên xuống cấp dưới. Những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ không biết cách thức làm và cũng không có nguồn lực hỗ trợ. Các bộ phận trong công ty không biết công việc của nhau, cách thức hỗ trợ lẫn nhau, ai là người chịu trách nhiệm và cách thức đánh giá kết quả công việc. Sau một thời gian các bộ phận tự động dựng nên các bức tường vô hình để sẵn sàng phòng vệ và đùn đẩy trách nhiệm cho bộ phận khác.

Mục đích của kinh doanh là tạo lập được lợi nhuận bền vững trong dài hạn. Đề đạt được mục tiêu này thì việc đầu tiên các ông chủ doanh nghiệp nhỏ ở Việt Nam cần nhận thức đúng đắn về chiến lược và vai trò của nó. Không cần quá đi sâu vào tìm hiểu ý nghĩa của từng khái niệm và vai trò, chỉ hiểu đơn giản rằng chiến lược là hướng đi cho doanh nghiệp và hướng đi thì quan trọng hơn tốc độ.
Đón đọc kỳ kế tiếp: Hướng dẫn cách xây dựng chiến lược dành cho doanh nghiệp nhỏ
                                                                                             Ths. Nguyễn Phong Phú

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

GỬI BÌNH LUẬN CỦA BẠN

    Call Now

    error: Content is protected !!