Hotline

0903 255 525

Các khoá đào tạo doanh nghiệp dành cho nhân viên

Apexcorp

Các khoá đào tạo doanh nghiệp dành cho nhân viên

Apexcorp

Các khoá đào tạo doanh nghiệp dành cho nhân viên

Các khoá đào tạo doanh nghiệp dành cho nhân viên

Chương trình đào tạo doanh nghiệp là một hoạt động rất quan trọng mà bất kỳ công ty nào cũng đều phải chú trọng. Việc phát triển nguồn nhân lực là một nhiệm vụ quan trọng trong hệ thống quản lý hiệu quả công việc. Hoạt động này bao gồm: đánh giá năng lực thực hiện, đào tạo nâng cao năng lực và khen thưởng. Đây là những chương trình quản lý chính thức giúp công ty sử dụng, duy trì và phát triển nguồn tài sản con người. Apexcorp cung cấp dịch vụ tư vấn và đào tạo để giúp doanh xây dựng được kế hoạch đào tạo và phát triển nguôn nhân lực hiệu quả

Danh mục khoá đào tạo doanh nghiệp dành cho Quản lý nhóm và nhân viên

 

Chủ đề

 

Tên khóa học

Thời lượng

học  (buổi)

 

 

 

 

Markeitng và bán hàng

Lập kế hoạch và triển khai chiến dịch marketing 4
Phân tích hành vi mua hàng của khách hàng 2
Tư duy đổi mới, sáng tạo trong marketing và bán hàng 2
Xây dựng và quản trị quan hệ khách hàng 2
Phân tích và dự báo thị trường 2
Thiết lập và quản trị kênh phân phối 2
Bán hàng cho nhà phân phối 2
Bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp 2
 

 

 

 

Kỹ năng làm việc hiệu quả và chuyên nghiệp

Giải quyết vấn đề và ra quyết định 2
Giải quyết xung đột 2
Tạo dựng và quản lý nhóm làm việc 2
Quản lý và sử dụng thời gian hiệu quả 2
Ứng dụng trí tuệ xúc cảm trong công việc 2
Hướng dẫn, kèm cặp và phát triển đội ngũ 2
Khuyến khích, tạo động lực cho nhân viên 2
Thuyết trình và trình bày trước đám đông 2
Giao tiếp chuyên nghiệp trong kinh doanh 2
Đàm phán trong kinh doanh 2

Liên hệ Apexcorp để được tư vấn xây dựng kế hoạch đào tạo hiệu quả

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

GỬI BÌNH LUẬN CỦA BẠN

    Call Now