Hotline

0903 255 525

Bác sỹ doanh nghiệp (DR.BIZ)

Apexcorp

Bác sỹ doanh nghiệp (DR.BIZ)

Apexcorp

Bác sỹ doanh nghiệp (DR.BIZ)

DOANH NGHIỆP BẠN ĐANG GẶP VẤN ĐỀ VỀ LÃNH ĐẠO?

KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY BẠN ĐANG ĐI XUỐNG?

CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY BẠN CÓ RÕ RÀNG VÀ CỤ THỂ KHÔNG?

HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN, CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA CÔNG TY BẠN CÓ CHÍNH XÁC ĐỂ RA QUYẾT ĐỊNH KHÔNG?

CÔNG TY BẠN CÓ HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN NĂNG LỰC VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC CHO ĐỘI NGŨ KHÔNG?

CÔNG TY BẠN CÓ HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ SỰ THOẢI MÃN CỦA KHÁCH HÀNG VÀ LIÊN TỤC CẢI TIẾN KHÔNG?

CÔNG TY BẠN CÓ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VÀ HIỆU QUẢ CỦA NHÀ CUNG CẤP KHÔNG?

CÔNG TY BẠN CÓ THƯỜNG XUYÊN ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ CẢI TIẾN KHÔNG?

CÔNG TY BẠN CÓ ĐÁP ỨNG ĐƯỢC TIÊU CHUẨN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI VÀ XEM XÉT BẢO TỒN TÀI NGUYÊN, NĂNG LƯỢNG?

Bác sỹ doanh nghiệp

CÔNG CỤ KHOA HỌC ĐÁNH GIÁ SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP BEM (BUSINESS EXCELLENCE MODEL)

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH VÀ CHẨN ĐOÁN MỨC ĐỘ % HIỆU QUẢ

BIỂU ĐỒ SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP TRỰC QUAN 

DR. BIZ – BÁC SỸ DOANH NGHIỆP TƯ VẤN GIẢI PHÁP CẢI THIỆN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA –

THẠC SỸ NGUYỄN PHONG PHÚ

Thạc sỹ Nguyễn Phong Phú – Chuyên môn & Kinh nghiệm

✪ Chuyên gia tư vấn xây dựng Chiến lược kinh doanh – Hệ thống vận hành – Hệ thống đánh giá hiệu quả công việc 

✪ Chuyên gia đào tạo chiến lược cạnh tranh, chiến lược markeing

✪ Chuyên gia đào tạo tư duy, kỹ năng lãnh đạo và phát triển tiềm thức

LIÊN HỆ APEXCORP

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN, ĐÀO TẠO & XÚC TIẾN ĐẦU TƯ APEX

Trụ sở: 88A Nguyễn Trọng Tuyển P.8, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: 0903 25 55 25

Email: info@apex.edu.vn

Website: https://apex.edu.vn 

Call Now

error: Content is protected !!