Hotline

0903 255 525

Bác sỹ đánh giá sức khỏe doanh nghiệp Dr Biz

Apexcorp

Bác sỹ đánh giá sức khỏe doanh nghiệp Dr Biz

Apexcorp

Bác sỹ đánh giá sức khỏe doanh nghiệp Dr Biz

BẠN TỰ ĐÁNH GIÁ SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP CỦA MÌNH BẰNG CÁCH RÀ SOÁT 9 NỘI DUNG BÊN DƯỚI

Doanh nghiệp bạn đang gặp vấn đề về Lãnh đạo?

Kết quả kinh doanh của bạn đang đi xuống?

Chiến lược kinh doanh của bạn có rõ ràng không?

Hệ thống quản lý thông tin, cơ sở dữ liệu của bạn có chính xác để ra quyết định không?

Công ty bạn có hệ thống tiêu chuẩn năng lực và đánh giá hiệu quả công việc cho đội ngũ không?

Công ty bạn có hệ thống đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng và liên tục cải tiến không?

Công ty bạn có hệ thống tiêu chuẩn đánh giá năng lực và hiệu quả của nhà cung cấp không?

Công ty bạn có thường xuyên đánh giá hệ thống quy trình hoạt động và cải tiến không?

Công ty bạn có đáp ứng được tiêu chuẩn trách nhiệm XH, xem xét bảo tồn tài nguyên, năng lượng?

Đội ngũ bác sỹ doanh nghiệp Dr Biz sử dụng hệ thống Business Excellent để đánh giá sức khoẻ doanh nghiệp. Đây là hệ thống hoàn hảo của Malcom Balride. BEM được nhiều nước dùng để đánh giá trao giải thưởng chất lượng quốc gia. Đây là hệ thống được các tập đoàn tư vấn kinh doanh hàng đầu trên thế giới đang sử dụng.

HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ SỨC KHỎE DOANH  NGHIỆP (BEM)

DEMO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TRỌNG YẾU

Kết quả phân tích và đánh giá này sẽ cho biết thực trạng hoạt động kinh doanh đang ở mức độ nào. Tương ứng với màu sắc là mức độ % hiệu quả cần cải thiện được hiển thị.

BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ TRỰC QUAN 

DR BIZ TƯ VẤN GIẢI PHÁP CẢI THIỆN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

blank

Đội ngũ Dr Biz sẽ tư vấn cho doanh nghiệp các giải pháp mang tính cấp thiết và rất quan trọng. Đây là các hoạt động trọng yếu cần phải thực hiện để cải thiện kết quả kinh doanh.

THẠC SỸ NGUYỄN PHONG PHÚ – CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA

Thạc sỹ Nguyễn Phong Phú – Chuyên môn & Kinh nghiệm

✪ Chuyên gia tư vấn xây dựng Chiến lược kinh doanh – Hệ thống vận hành – Hệ thống đánh giá hiệu quả công việc 

✪ Chuyên gia đào tạo chiến lược cạnh tranh, chiến lược markeing

✪ Chuyên gia đào tạo tư duy, kỹ năng lãnh đạo và phát triển tiềm thức

LIÊN HỆ APEXCORP

blank

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN, ĐÀO TẠO & XÚC TIẾN ĐẦU TƯ APEX

Trụ sở: 88A Nguyễn Trọng Tuyển P.8, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: 0903 25 55 25

Email: info@apex.edu.vn

Website: https://apex.edu.vn 

Call Now